TULASI

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

28.11.2016.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 28 NOVEMBER 2016 MONDAY – CATURDĀŚĪ

 

 

TAKE OFF THE MASKS FROM THE FALSE FACE -- SKIDANJE MASKI S LAŽNOG LICA

 

Obično pogrešno mislimo da fotografija može pokazati i unutrašnje stanje nekoga pored vanjskih formi, prirode, materijalnih objekata, etc. Vjerovatno da možda ponekada i može, ali u veoma rijetkim prilikama i u zavisnosti od toga koga i šta snimamo. U pitanju je uvijek trenutna razina svjesnosti, pa tako i stav osobe. Međutim, obično su u pitanju maske na lažnom licu, gluma. Puno je produktivnije da se fokusiramo na pročišćavanje i rad na sebi, nego na gledanje svog lijepog lica, ili nekog drugog dijela tijela. Sada je upravo dobro vrijeme za skidanje maski sa lažnog lica.  Dakako, kod čišćenja 16 anarthi [nečistoća srca], obično svrstanih u četiri grupe po četiri, opet moramo krenuti od sebe i vlastitog dvorišta i onoga što je često skriveno iza vrata, kao što bi se reklo, pa se ne primjećuje odmah.

 

28.10.2016.

SPIRITUAL CONSULTATIONS – 28 OCTOBER 2016 FRIDAY – TRAYODĀŚĪ


 

ZNANE I MANJE ZNANE ZAPREKE U DUHOVNOM ŽIVOTU 

 H.H. Bhakti Vidya Purna Svāmī Mahārāja: Uvijek postoji opasnost razvijanja sklonosti ka lošem procjenjivanju o tome šta je korisno, a šta nije -- za naše predano služenje.

 

Veoma često, ono beskorisno je očitije, pa postajemo skloni da svu pažnju usmjeravamo, da ga izbjegnemo – dok je ono što bi nam moglo koristiti suptilnije, pa ga jednostavno često previdimo.

 

Sve to može predstavljati smetnje našem napretku, jer zbog entuzijazma, činimo ono što je očito, te možemo izbaciti elemente, koji bi nam mogli pomoći.

 

Ukoliko nismo pažljivi u procjeni, možemo biti krivi za niyamāgrahu – slijeđenje pravila i propisa, samo radi slijeđenja, ili ne slijediti ih uopće.

 

[H.H. Bhakti Vidya Purna Svāmī Mahārāja -- Śrī Dhām Māyāpur – Gurukula – 2004]

 

 

 

http://www.iskconcongregation.com/product/damodara-kit/
08.10.2016.

SPIRITUAL CONSULTATIONS – 8 OCTOBER 2016 SATURDAY – SAPTAMĪ

 

A BETTER POSITION IN THE MATERIAL WORLD


Pūrva jamnārjitā vidyā pūrva janmārjitaḿ dhanaḿ agre dhāvati dhāvati. By following the principles of the varṇāśrama-dharma, one attains a better position in the material world. One may be rich, learned, beautiful or highborn. One who has all these assets should know that they are all meant for the advancement of Kṛṣṇa consciousness. Unfortunately, when a person is misguided he misuses his high position for sense gratification. Therefore the uncontrolled senses are considered plunderers. the good position one attains by executing religious principles is wasted as the plundering senses take it away. By executing religious principles under the laws of varṇa-śrama-dharma, one is placed in a comfortable position. One may very easily use his assets for the further advancement of Kṛṣṇa consciousness. One should understand that the wealth and opportunity one gets in the material world should not be squandered in sense gratification. They are meant for the advancement of Kṛṣṇa consciousness. This Kṛṣṇa consciousness movement is therefore teaching people to control the mind and five knowledge-acquiring senses by a definite process. One should practice a little austerity and not spend money on anything other than the regulative life of devotional service.

 

BOLJA POZICIJA U MATERIJALNOM SVIJETU


Pūrva jamnārjitā vidyā pūrva janmārjitaḿ dhanaḿ agre dhāvati dhāvati. Dobar položaj u materijalnom svijetu se stiče slijeđenjem principa varṇāśrama-dharme. Neko može biti bogat, učen, lijep ili rođen u visokoj porodici. Onaj ko posjeduje sve te odlike treba znati da su sve one namijenjene napredovanju u svjesnosti Kṛṣṇe. na nesreću, kada je osoba zavedena, koristi svoj visoki položaj za čulno uživanje. Zato se neovladana čula smatraju razbojnicima. Dobar položaj stečen slijeđenjem religioznih principa biva protraćen ako ga razbojnička čula odnesu. Slijeđenjem religioznih principa po zakonu varṇāśrama-dharme stiče se udoban položaj. Osoba može veoma lako iskoristiti svoje odlike za dalje napredovanje u svjesnosti Kṛṣṇe. Trebamo shvatiti da bogatstvo i prilike stečene u materijalnom svijetu ne bismo trebali uludo protraćiti na čulno uživanje. Oni su namijenjeni napredovanju u svjesnosti Kṛṣṇe. Ovaj pokret svjesnosti Kṛṣṇe stoga poučava ljude da određenim procesom ovladaju umom i čulima za sticanje znanja. Osoba treba vršiti nešto strogosti i ne trošiti novac ni na šta osim na propisani život predanog služenja.

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.14.2 Purport

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – 8 OCTOBER 2016 SATURDAY – SAPTAMĪ  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412/
30.09.2016.

TULASĪ SEVĀ & TULASĪ CARE – SARAJEVO DOBRINJA II -- TADĪYA SEVANA -- RENDERING SERVICE TO THOSE RELATED TO THE LORD -- SLUŽITI ONE KOJI SU POVEZANI S GOSPODINOM -- SEPTEMBER 2016 


TAMO GDJE PREBIVAJU TULASĪ MNOGO JE MANJE PROBLEMA SA SUPTILNIM BIĆIMA.


Tamo gdje prebivaju Tulasī mnogo je manje problema sa suptilnim bićima, a često je slučaj da nismo ni svjesni takvih nepovoljnih uticaja, dok ne bude malo kasno. Kada počinjemo uzgajati i služiti svete Tulasī dešava se upravo suprotno, pored ostaloga čak i živa bića višeg ranga, pa i ona klase polubogova, često dolaze sa viših planetarnih sistema tamo gdje su Tulasī. Pretvore se u manje od najmanjih i prebivaju na korjenju Tulasīya, ili se pojavljuju u nama obično nevidljivim formama. Ipak neka se mogu i snimiti foto aparatom kada su Tulasī u blizini prozora, te ako je mrak, a vani postoji neki izvor svjetlosti i ako smo dovoljno introspektivni, te predisponirani za vidjeti neke skoro nevidljive suptilne forme.

[Sona Gaurāńga Dās's photo]

 

 

 

TULASĪ SEVĀ & TULASĪ CARE – SARAJEVO DOBRINJA II -- TADĪYA SEVANA -- RENDERING SERVICE TO THOSE RELATED TO THE LORD -- SLUŽITI ONE KOJI SU POVEZANI S GOSPODINOM -- SEPTEMBER 2016 --[Sona Gaurāńga Dās's photo]
28.09.2016.

TULASĪ SEVĀ & TULASĪ CARE – SARAJEVO DOBRINJA II -- TADĪYA SEVANA -- RENDERING SERVICE TO THOSE RELATED TO THE LORD -- SLUŽITI ONE KOJI SU POVEZANI S GOSPODINOM -- 28 SEPTEMBER 2016 WEDNESDAY – TRAYODĀŚĪ]

TULASĪ SEVĀ & TULASĪ CARE – SARAJEVO DOBRINJA II -- TADĪYA SEVANA -- RENDERING SERVICE TO THOSE RELATED TO THE LORD -- SLUŽITI ONE KOJI SU POVEZANI S GOSPODINOM -- 28 SEPTEMBER 2016 WEDNESDAY – TRAYODĀŚĪ]

 

Svevišnji Gospodin Kṛṣṇa jako želi da svi Njegovi bhakte služe Tulasīye i da se brinu o njima. To također znači da sve naše ponude vegetarijanskih preparacija, te mlijeka, sokova, pitke vode i drugih napitaka, kao i u drugim prilikama, treba da su garnirane listićima i mañjarīyima svetih Tulasīya, te da ih uvijek prvo ponudimo Kṛṣṇi.

 

Također, prilikom abhiṣeka trebamo ponuditi listiće, mañjarīye i garlande lotosovim stopalima Gospodina Kṛṣṇe i naših obožavanih Božanstava preko duhovnog učitelja.

 

Ako naše ponude nisu garnirane s listićima i mañjarīyima Tulasīya, a imamo sve uslove za njihovo uzgajanje i služenje, praktički ih Svevišnji Gospdin Kṛṣṇa ne prihvata. Dakle, radi se o intezitetu prihvatanja i produhovljenja, s ljubavlju pripremljenih vegetarijanskih preparacija, naših svakodnevnih ponuda, te  prilikom velikih vaiṣnavskih svetkovina, abhiṣeka i u drugim prilikama.

 

Date su precizne upute u śāstrama, da svako ko ima uslove, treba da se u svom stanu, ili kući brine o Tulasīyima i da ih služi. a potrebne minimalne uslove generalno imamo svi, osim ako ne živimo na sjevernom polu, dakako i ako ne postoje određene kontaminacije u stanu.

 

Inače, moguće je da nam često posluži kao  isprika za neuzgajanje Tulasīya u stanu/kući to što se plašimo da se u njima vidimo kao u ogledalu, te specijalno to kakvi smo iznutra, ali pogrešno je zbog toga gubiti veliku milost i blagoslove koje bi inače dobili. 

TULASĪ SEVĀ & TULASĪ CARE – SARAJEVO DOBRINJA II -- TADĪYA SEVANA -- RENDERING SERVICE TO THOSE RELATED TO THE LORD -- SLUŽITI ONE KOJI SU POVEZANI S GOSPODINOM -- 28 SEPTEMBER 2016 WEDNESDAY – TRAYODĀŚĪ]
17.09.2016.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 17 SEPTEMBER 2016 SATURDAY – PRATIPAT

 

 

WHAT CAUSES FEELINGS THE DISTRESSFUL AND UNHAPPY?

 

The product of the hlādinī-śakti is love of Godhead, which has two divisions — namely, pure love of Godhead and adulterated love of Godhead. Only when the hlādinī-śakti emanates from Śrī Kṛṣṇa and is bestowed upon the living being to attract Him does the living being become a pure lover of God. But when the same hlādinī-śakti is adulterated by the external, material energy and emanates from the living being, it does not attract Kṛṣṇa; on the contrary, the living being becomes attracted by the glamor of the material energy. At that time instead of becoming mad with love of Godhead, the living being becomes mad after material sense enjoyment, and because of his association with the qualitative modes of material nature, he is captivated by its interactions of distressful, unhappy feelings.

 

ŠTA UZROKUJE OSJEĆANJE PATNJE I NESREĆE?

 

Proizvod hlādinī-śakti je ljubav prema Bogu, koja se dijeli na dvije podvrste - čistu ljubav prema Bogu i nečistu ljubav prema Bogu. Živo biće razvija čistu ljubav prema Bogu samo kada hlādinī-śakti emanira iz Śrī Kṛṣṇe i kada je živo biće njome obdareno da bi Ga privuklo. Ali kada je ta ista hlādinī-śakti onečišćena spoljašnjom materijalnom energijom i emanira iz živog bića, ne privlači Kṛṣṇu; naprotiv, živo biće postaje privučeno blještavilom materijalne energije. Tada, umjesto da postane ludo od ljubavi prema Bogu, postaje ludo za materijalnim čulnim uživanjem i zbog svog druženja sa kvalitativnim gunama materijalne prirode biva opčinjeno njihovim interakcijama, koje uzrokuju osjećanja patnje i nesreće.

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 4.68 Purport -- His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

More …

 

http://tulasi.blogger.ba/

 

ŚRĪ ŚRĪ RĀDHĀ MĀDHAVA JHULANA YĀTRĀ AND ŚRĪ BALARĀMA JAYANTI -- ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – 21 AUGUST 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412/
07.09.2016.

SPIRITUAL CONSULTATIONS – LALITĀ ṢAṢṬI -- 7 SEPTEMBER 2016 WEDNESDAY – ṢAṢṬI

 

SEVĀ

 

UNLESS THE LORD IS PLEASED BY THE SERVICE OF A DEVOTEE, THE LORD DOES NOT REVEAL HIMSELF -- NĀHAḾ PRAKĀŚAḤ SARVASYA YOGA-MĀYĀ-SAMĀVṚTAḤ [BG. 7.25]). THIS IS THE VERDICT OF ALL ŚĀSTRAS. NEITHER BY SPECULATION NOR BY MATERIAL QUALIFICATIONS CAN ONE UNDERSTAND OR APPROACH THE SUPREME PERSONALITY OF GODHEAD.

 

GOSPODIN SE NEĆE RAZOTKRITI UKOLIKO GA BHAKTA NE ZADOVOLJI SVOJOM SLUŽBOM -- NĀHAḾ PRAKĀŚAḤ SARVASYA YOGA-MĀYĀ-SAMĀVṚTAḤ [BG. 7.25]). TO POTVRĐUJU SVE ŚĀSTRE. SVEVIŠNJA BOŽANSKA OSOBA SE NE MOŽE SHVATITI NITI ŠPEKULACIJOM, NITI MATERIJALNIM KVALIFIKACIJAMA, NITI MU SE MOŽE NA TAJ NAČIN PRIĆI.

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 7.9.9 Purport -- His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- ŚRĪ VYĀSA PŪJĀ ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- 29 AUGUST 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412/
23.08.2016.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 23 AUGUST 2016 TUESDAY – ṢAṢṬI [PART 1]

 

VELIKE SVJETSKE OBMANE  

 

Kako već znamo iz iskustva, dio svakodnevnice savremenog čovjeka su brojni mitovi. Generalno posmatrajući, skoro da smo izgubili sposobnost pozitivne diskriminacije – sposobnost razlikovanja mitova od istine. To je zbog toga, jer ih je zaista puno i spretno su utkani u našu svakodnevnicu. Tako, dobar dio života živimo vjerujući u budalastu Darwinovu ‘naučnu’ teoriju o postanku čovjeka od majmuna. Živimo i dalje vjerujući u mit o velikom prasku tkzv. bing-bengu i nastanku svemira na taj način, te da je život tobože nastao iz materije – iz hemije, da smo mi jedina inteligentna bića u svemiru i da poslije smrti nema ničega više – samo navodno ništavilo, etc. Zaista je, gledajući kroz povijest ljudske rase, podugačak spisak velikih naučnih prevara, koje dolaze od poznatih svjetskih ludaka i takozvanih filozofa, psihoanalitičara, različitih tobože akademski obrazovanih svjetskih prevaranata i nekada čak podržavanih od strane nekih religijskih krugova na zapadu. Tu su i različite prevare čovječanstva od strane određenih interesnih grupa, koje dolaze iz različitih krugova: tajnih satanističkih društava, masonskih loža, grupacija željnih moći i sticanja bogatstva -- vladanja nad drugima i njihovog iskorištavanja, imperijalističkih sila, velikih korporacijskih sistema, moćnih bankarskih krugova, etc.

 

Moramo znati da je osnova kapitala i kapitalističkih uređenja, pa tako i najnovijih turbo-kapitalističkih uređenja u brojnim zemljama – stalna ekspanzija i osvajanje novih tržišta, te stalno povećavanje potrošnje stanovništva, pa čak i u uslovima kada kupovna moć drastično opada.


Nastaviće se …

 

06.08.2016.

THE POWER OF BLESSINGS -- MOĆ BLAGOSLOVA [PART 1]

 

PREMA ŚRĪMAD-BHĀGAVATAMU 1.13.26 POSTOJE DVIJE VRSTE LJUDI. JEDNI SE NAZIVAJU KṚPAṆE [ŠKRTICE],  A DRUGI BRĀHMAṆE. KṚPAṆA NE ZNA PRAVU PRIRODU I SVRHU SVOG MATERIJALNOG TIJELA, DOK BRĀHMAṆA MOŽE ISTINSKI PROSUDITI SEBE I SVOJE MATERIJALNO TIJELO. LJUDSKI JE ŽIVOT NAMIJENJEN OKONČAVANJU SVH VRSTA NEVOLJA MATERIJALNOG POSTOJANJA I TREBA GA USMJERITI NA OSTVARENJE CILJA.

 

TAKO, IMAMO SLOBODNJU VOLJU I MOGUĆNOST  DA ODABEREMO ŠTA NAM TREBA, ALI JAKO JE BITNO ZNATI DA BLAGOSLOVE DUHOVNIH UČITELJA I VAIṢṆAVA OBAVEZNO SLIJEDE I BLAGOSLOVI SVEVIŠNJEG GOSPODINA ŚRĪ KṚṢṆE.

 

Postoje različite vrste milosti i blagoslova, koje se navode u Bhagavad-Gīti. U praksi možemo čuti da ima pogrešnih traženja “blagoslova za sve” od duhovnih učitelja, a preporučeni način je ići korak po korak i  fokusirati se u određenom trenutku na ono najpotrebnije. Da ukratko pomenemo samo neke od blagoslova, pa će u slijedećim  nastavcima vjerovatno biti nešto detaljnije razrađeni barem neki od njih u zavisnosti od okolnosti:

 

·         Blagoslovi za slušanje Bhagavad-Gīte: Bhagavad-Gītā 18.71.

·    Blagoslovi za razumijevanje pojave Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe i Njegovih aktivnosti:     Bhagavad-Gītā 4.9-10.

·         Blagoslovi za propovijedanje filozofije: Bhagavad-Gītā 18.68-70.

·         Blagoslovi: Bhagavad-Gītā 2.33, 18.73.

 

Znamo da niko nikome ne može nametnuti, koji su mu to blagoslovi prioritet u sadašnjem trenutku. Tako, imamo slobodnju volju i mogućnost  da odaberemo šta nam treba, ali jako je bitno znati da blagoslove duhovnih učitelja i vaiṣṇava obavezno slijede i blagoslovi Svevišnjeg Gospodina Śrī Kṛṣṇe. Kako već znamo, postoji i čitav niz drugih moćnih blagoslova: blagoslovi śāstra, blagoslovi svetih mjesta – svetih dhāma, blagoslovi svetih Tulasīya, etc. Također, postoje i jaki prećutni blagoslovi svih drugih osoba koje možda nekada uslužimo na neki način, etc.

 

Da bi eventualno i dalje zadržali milost i blagoslove, te sposobnosti koje milostivo dobijamo, pokušajmo ih češće iskoristiti za služenje bhakta, te drugih osoba i svih drugih živih bića. Kada nekada detaljnije analiziramo svakodnevne aktivnosti, obično možemo primijetiti da to baš i ne radimo, ili ne radimo dovoljno, malo smo inertni, pa ako nešto i radimo to ide više prema sistemu sviđanje – nesviđanje, ili se najčešće svodi na služenje članova vlastite porodice, ili samo nekih nama dragih osoba,  a rijetko koga drugog, jer tobože nemamo vremena. Ali to je mentala, tačnije to su umne špekulacije i uvriježene predrasude, kojih se moramo oslobađati. Ako ne budemo dovoljni budni, na neki način postepeno nam mogu biti uzete sposobnosti koje imamo, ili će se moguće izgubiti neki pozitivni efekti istih, ili će isto tako drugi prestati da nas služe, ili će nam biti uvijek biti uzet novac za usluge drugih, ili ćemo uvijek biti nezadovoljni, etc.

 

Dakle, ne treba dozvoliti da pod teretom obaveza, koje smo sami stvorili, uopće nemamo vremena za druge, a da istovremeno uvijek očekujemo da nas drugi služe 24 sata dnevno. Tako, primjera radi,  ukoliko smo postali nešto duhovno napredniji u razumijevanju filozofije Bhagavad-Gīte poradimo na tome da to transcendentalno znanje prenesemo barem nekim drugim osobama.  Ako pak zarađujemo nešto više novca nego što nam je trenutno potrebno, učinimo barem neku malu milostinju onim duhovno naprednim dušama kojima je to potrebno. Ako imamo sposobnost razumijevanja drugih jezika, tada tu svoju sposobnost iskoristimo za pomoć i neohodno prevođenje drugima, kojima je to potrebno.  Opet, ako posjedujemo neka ezoterična znanja i vještine, moramo se potruditi i u svom okruženju sami potražiti duše, kojima je možda neophodna naša pomoć i asistencija – znajmo da oni čekaju na nas. Ako smo otišli podalje u korištenju računarskih tehnika, tada dajmo neophodan prioritet onima koji propovijedaju filozofiju izloženu u Bhagavad-Gīti, ali i drugim dušama koliko možemo, a koje nemaju tu sposobnost. Ako imamo sposobnost da dobro sviramo na muzičkim instrumentima i da pjevamo u kīrtanu, tada to trebamo i raditi – to nam je dharma.

 

Dakle, općenito ne smijemo sebi dozvoliti luksuz da nas drugi poslovi i svakodnevna borba za opstanak previše vežu za prekomjerno sticanje novca i tako skrenu s puta dharme. Trebamo se naučiti zarađivati samo onoliko koliko je neophodno i ne praviti velike zalihe, a ostaviti dovoljno vremena za duhovne aktivnosti i služenje drugih. Bhakta treba da djeluje za dobrobit drugih,  a ne da naplaćuje svoje usluge, jer tada postaje vanik – trgovac.

 

Kako već znamo, iako nije baš tako jednostavno, sposobnosti nam bivaju date da bi mogli imati neku vrstu stalne razmjene s drugima, dakle, ne budimo kripane [kṛpaṇe] – škrtice.

 

Prema Śrīmad-Bhāgavatamu 1.13.26 [Purport] postoje dvije vrste ljudi. Jedni se nazivaju kṛpaṇe [škrtice],  a drugi brāhmaṇe. Kṛpaṇa ne zna pravu prirodu i svrhu svog materijalnog tijela, dok brāhmaṇa može istinski prosuditi sebe i svoje materijalno tijelo. Ljudski je život namijenjen okončavanju svh vrsta nevolja materijalnog postojanja i treba ga usmjeriti na ostvarenje cilja. Ljudski se život naziva bijednim ako osoba nije sposobna pravilno iskoristiti prednosti ljudskog oblika života. Samo milošću providnosti takav jadnik sreće samospoznatu dušu kao što je Vidura i slijedeći njegove upute oslobađa se neznanja materijalnog postojanja.


Tako, ne treba uvijek pokušavati sve naplatiti, jer će nam se pored ostalih konotacija to vratiti natrag kao bumerang, pa će i druge osobe za svaku svoju uslugu tražiti novac od nas. Zavisno od naše trenutne razine svjesnosti, truda i vremena koje ulažemo, milosti i blagoslova koje dobijamo, te i drugih okolnosti, vrlo vjerovatno da ćemo uskoro po iskrenom služenju drugih dobiti jake prećutne blagoslove, te i praktično osjetiti baš puno ispunjenje u srcu i niko sretniji od nas. Znajmo da smo tada na pravom putu za pronaći mir u srcu i svoje mjesto u ovom univerzumu. Služenje drugih će uvijek zavisiti od vremena, mjesta i dodatnih okolnosti i o tome treba povesti računa. Pokušajmo za početak barem jednom sedmično da učinimo nešto za duhovnu dobrobit drugih i time jako važan korak i za sebe. 

 

Nastaviće se ….

 

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 2.33, 4.9-10, 18.68-70, 18.71, 18.73

 

Canto 1: Creation -- Chapter 13: Dhṛtarāṣṭra Quits Home

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.13.26

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

 

 

 
ŚRĪ ŚRĪ RĀDHĀ KṚṢṆA JHULANA YĀTRĀ AND LORD ŚRĪ BALARĀMA APPEARANCE ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – 21 AUGUST 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412/
10.07.2016.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- HERĀ PAÑCAMĪ [4 DAYS AFTER RATHA YĀTRĀ] -- 10 JULY 2016 SUNDAY – ṢAṢṬI

 

 

POGREŠNA I LAŽNA PRIVREMENA TJELESNA IMENOVANJA I EDUKACIJA

 

Obično ljudi na zapadu, ali i u većini zemalja na istoku, u nedostatku pravilne edukacije o kompleksnosti ljudske prirode, mentalnosti, karaktera, te mnogobrojnih karmičkih određenja, pribjegavaju različitim špekulacijama i nazivaju određene karmičke uslovljenosti ‘medicinskim sindromima’, koje onda imenuju imenima osoba, koje su ih kao ‘pronašle’. Zatim, to mlade generacije u školama i na takozvanim visoko obrazovanim ustanovama žvaču godinama i gube dragocjeno vrijeme. Bilo bi puno produktivnije od malena učiti djecu vedskoj nauci, kulturi i umjetnosti, specijalno putu dharme -- transcendencije i inače mnogobrojnim duhovnim postavkama, te Jyotiṣa śāstrama -- vedskoj astrologiji, Āyurvedi -- medicini, Vastu – arhitekturi & uređenju okoliša i mnogobrojnim karmičkim određenjima – od toga bi bilo velike koristi za život svakog pojedinca i društva u cjelini.

 

Današnji problem eksplozije ljudske populacije na nekim destinacijama u svijetu i nije pravi problem. Problem je -- šta novorođena djeca kasnije rade u mladosti i kada odrastu, dobijaju li pravilnu edukaciju? U većini slučajeva – ne dobijaju. Djeca se moraju pravilno usmjeravati već od pete godine života i postepeno ih treba uputiti u sofisticirana vedska transcendentalna znanja. Inače ćemo dobiti komplet bolesnu naciju, koju onda treba dugotrajno i sistematski liječiti. Ta bolest i dolazi zbog karmičkih kazni i karmičkih reakcija na griješne ljudske aktivnosti, koje se protežu generacijama. Inače, posmatrati sebe i druge, isključivo kao pripadnike određene nacije, rase ili vjere – to su samo pogrešna i lažna, privremena tjelesna imenovanja u ovom životu, zbog čijeg nerazumijevanja obično i nastaju svi problemi u odnosima, kako na pojedinačnom planu, tako i među čitavim grupama ljudi, ili čak među narodima. Mi nismo ovo tijelo – mi smo duhovna duša!

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA  -- 9 JULY 2016 SATURDAY –  PAÑCAMĪ https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412/

Stariji postovi

<< 11/2016 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free countersMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
37157

Powered by Blogger.ba