TULASI

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

13.02.2018.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 13 FEBRUARY 2018 TUESDAY – TRĀYODAŚĪ

 

IN OUR MATERIAL STAGE WE CAN SEE NEITHER OURSELVES NOR THE LORD.

 

In our material stage we can see neither ourselves nor the Lord for want of spiritual vision. But when we are liberated from material affection and are situated in our original spiritual form we can see both ourselves and the Lord face to face. Mukti means to be reinstated in one’s original spiritual status after giving up the material conception of life. Therefore, human life is specifically meant for qualifying ourselves for this spiritual liberty.

 

NA NAŠOJ MATERIJALNOJ RAZINI NE MOŽEMO VIDJETI NI SEBE NI GOSPODINA.

 

Na našoj materijalnoj razini ne možemo vidjeti ni sebe ni Gospodina zbog nedostatka duhovne vizije. Međutim, kada se oslobodimo  privrženosti materiji i povratimo u svoj izvorni duhovni oblik, možemo vidjeti i sebe i Gospodina licem u lice! Mukti znači ponovo uspostaviti svoj izvorni duhovni položaj po napuštanju materijalnog svaćanja života. Stoga je ljudski život posebno namijenjen ostvarivanju preduvjeta za ovu duhovnu slobodu.

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam  1.8.4 Purport

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – VASANTA PAÑCAMĪ – 1 FEBRUARY 2017  https://www.facebook.com/tovp.mayapur/
10.02.2018.

SUBLIMINAL AND SUPRALIMINAL MESSAGES – SECRET WEAPON -- SUBLIMINALNE I SUPRALIMINALNE PORUKE – TAJNO ORUŽJE [PART 1]

 

DA LI SU NAŠE MISLI ZAISTA NAŠE?

 

SVE VEĆA POSTEPENA DEGRADACIJA LJUDSKE RASE, KOJA JE PREMA VEDSKIM SPISIMA PREDVIĐENA U KALI YUGI, MOŽE SE USPJEŠNO NEUTRALIZIRATI VEDSKIM MANTRAMA, SREDSTVIMA SAMORAZVOJA I ZAŠTITE, PRIMJENJIVANIM U PRAKSI HILJADAMA GODINA. SVAKODNEVNO PAŽLJIVO PONAVLJANJE MANTRI I STIHOVA SU USVOJILE I NEKE DRUGE KULTURE, TE DUHOVNE I RELIGIOZNE TRADICIJE U SVIJETU, POD NEKIM DRUGIM IMENOM, OBLIKOM I SADRŽAJIMA, ALI, ONE NAM NE DAJU NIKAKVU GARANCIJU ZA OSLOBAĐANJE OD MATERIJALNIH VEZANOSTI, A POGOTOVO NE I DOSTIZANJE DUHOVNOG SVIJETA. GARANCIJU ZA ISTO DAJU SAMO BONA FIDE VEDSKE MANTRE PRIMLJENE U SISTEMU VJERODOSTOJNOG UČENIČKOG NASLIJEĐA.

 

MLADE GENERACIJE UČE MNOGOBROJNE NEPOTREBNE STVARI. AKO ŽELIMO DA SVAKO LJUDSKO DRUŠTVO KRENE NAPRIJED, TADA SE EDUKATORI U SVIJETU MORAJU FOKUSIRATI NA EDUKACIJU MLADIH, ALI NE ZAPOSTAVLJAJUĆI EDUKACIJU I DRUGIH GENERACIJA, TE KAKO USVOJITI I PRAKTIČNO KORISTITI VEDSKA ZNANJA. ZA ISTO JE POTREBNO PRVO EDUCIRATI EDUKATORE EDUKATORA. SVE OVO VEĆ SE RADI U POJEDINIM ZAPADNIM ZEMLJAMA, NEMOJMO ČEKATI DA OPET BUDEMO POSLJEDNI, KAO SKORO U SVEMU.

 

SVAKODNEVNO SMO UPRAVO PREPLAVLJENI OGROMNIM KOLIČINAMA BUKE, INFORMACIJA I RAZLIČITIH VRSTA ŠUMOVA, ŠTO JAKO ŠTETNO UTIČE NA MOGUĆNOST FOKUSIRANJA NA DUHOVNU PRAKSU – SĀDHANU, TE VEDSKE MANTRE, TRANSCENDENTALNA VEDSKA ZNANJA VIŠEG RANGA I MOGUĆNOST SAMORAZVOJA I SAMOSPOZNAJE. 

 

Nekada nam se može učiniti da smo već daleko stigli u duhovnom procesu  i ovladavanju znanjima višeg ranga, ali najčešće to je samo privid naše realnosti. Pored toga, postepeno napredujući intrigantnim stazama duhovnih potraga, često možemo svjesno, ili nesvjesno zanemariti neke esencijalne stvari u životu i praviti različite kompromise s uputama śāstra [svetih spisa], kao i ne obraćati dovoljno pažnje izbjegavanju mnogobrojnih prepreka i zamki māye, iluzorne energije Svevišnjeg Gospodina. Potom se na to, kao po nekom pravilu vežu i različite umne špekulacije, mis-koncepcije, etc., preko svjesnog odabira i čitanja špekulativne literature poznatih i manje poznatih svjetskih špekulatora i nazovi filozofa, često ovisnika o teškim drogama, za koje zbog neupućenosti nekada možemo pogrešno misliti da su neki autoriteti za određena podrućja.  A, zatim neizostavno dolaze na red i još suptilnije zamke, koje nam dolaze u vidu poruka na veoma različite načine, specijalno u obliku zvuka i slike – to su subliminalne i supraliminalne poruke, rečeno zapadnom terminologijom. Puno toga zavisi i od toga u kakvim se karmičkim periodima trenutno nalazimo i jako je dobro da se detaljno upoznamo s istim, preko upućenih vedskih astrologa. Naša karma iz ovog i prošlih života nije sve u svemu, kao što bi se reklo, ali je jako bitan faktor. Tu su još i naš trud i vrijeme koje ulažemo u samospoznaju, svakodnevnu duhovnu praksu – sādhanu i znanja višeg ranga, te specijalno milost i blagoslovi, koje dobijamo, ili ne dobijamo.

 

U suptilne subliminalne i supraliminalne poruke ubrajaju se i svjesno, ili nesvjesno upijanje različitih zvučnih efekata preko dužeg slušanja, izvođenja, te zatim ponavljanja određenih ritmova i riječi čulne tehno muzike, što ostavlja dubok trag u našoj podsvijesti i kasnije je to veoma teško izbaciti iz uma i podsvijesti. Primjera radi, u boljim diskotekama  na zapadu posjetioci dobijaju bežične slušalice i slušaju muziku baš direktno, dakle bučna muzika dopire direktno do mozga.  Dakako, to je obično kombinirano s uzimanjem različitih droga, na početku obično blažih, kao što je sintetička psihostimulatorna droga ekstazi i drugi stimulansi, jaka alkoholna pića, etc., ali kasnije dolazi do stvaranja ovisnosti i uzimanja sve jačih droga, kao marihuane, kokaina, etc.  

 

Za razliku od svjetovne uživalačke muzike i ritmova, komponiranih isključivo prema modelu sviđanje-nesviđanje, moramo znati da postoji vedska muzika, koncipirana na vedskoj nauci o zvuku, koja se naziva Śabda. Da ukratko pomenemo da postoje i melodije--rāge, koje su komponirane za tačno određeno doba dana.

 

Dakle, generalno posmatrano, svakodnevno je oko nas prisutno pravo mnoštvo subliminalnih i supraliminalnih poruka, kojima smo bombardirani praktično svakog trena preko tv ekrana, filmova, spotova i drugih proizvoda filmske industrije, preko interneta, mobitela, mjesta gdje se izvodi i sluša tehno muzika, jambo plakata, reklama na ulicama, u trgovinama, bankama, mjestima za relaksaciju i na mnogim drugim mjestima. Sve to nosi sa sobom određene subliminalne i supraliminalne poruke, koje potom bivaju uskladištene duboko u našoj podsvijesti i mogu izači na površinu u najnezgodnijem trenutku.

 

To veoma dobro znaju oni koji se bave karmički nedozvoljenim i strogo kažnjivim aktivnostima – organiziranom prostitucijom i imanjem razuzdanog seksa izvan regulirane bračne zajednice; proizvodnjom, pripremanjem i distrubucijom nedodirljivih stvari za ljudsku populaciju, specijalno nedodirljivih sastojaka za ishranu i piće – leševa ubijenih životinja, riba i školjki, ptica, peradi, njihovih mladih i jaja; te droga, alkohola i drugih različitih opijata; organiziranje i upražnjavanje različitih vidova kockanja, klađenja, lutrija i igara na sreću -- te njihovog  reklamiranja preko zvučnih i video spotova, etc. Agresivnim i stalnim ponavljanjem reklama, kombinirano s određenim zvučnim efektima, slikama, spotovima i izgovorenim riječima,  nastoji se uvećati potrošački mentalitet kod većine ljudi, upravo pomenutih karmički strogo zabranjenih stvari, aktivnosti i sastojaka za ljudsku ishranu.

 

Međutim, kada se pominje tiho oružje,  subliminalne i supraliminalne poruke i simboli, veliki uticaj ostvaruju određene agencije i državne institucije pogotovo na zapadu, ali i na istoku, koje se još od proteklih stoljeća i stalne težnje kapitala za ekspanzijom na nova tržišta, preko generiranja međunarodnih sukoba i svjetskih ratova u borbi uvijek za nove teritorije, te dominaciju i besplatno iskorištavanje prirodnih resursa i jeftine radne snage – specijaliziraju i za hladne ratove i za hladnoratovsku politiku, danas nazvane i hibridnim ratovanjem. To su u stvari sve imena i vrste specijalnih oblika psihološkog ratovanja. Postoje čitavi timovi stručnjaka različitih profila u institucijama, agencijama, udruženjima i zakladama, koje se bave ovim aktivnostima. Obično imaju kao paravan neki ekonomski, naučni, kulturni, ili humanitarni projekt, ili se pak drže u strogoj tajnosti kao i svi strogo povjerljivi kontraobavještajni projekti. Poznati su i nazivi tih agencija, institucija i udruženja, kao i država koje ih imaju, ali da sada ne idemo u detalje, a toga ima u svakoj zemlji manje-više. Bitno je osvijestiti, uočiti i odbraniti se od te sve masovnije pojave kontroliranja i sistematskog  programiranja ljudske podsvijesti, kako je već pomenuto, preko masovnih medija, tv-a, interneta-a, mobitela, mjesta za zabavu, novina, časopisa, filmova, muzike, preko institucija obrazovanja, čak i preko religioznih institucija. Nekada se koriste i svi drugi načini propagande i reklame uglavnom jako štetnih proizvoda za ciljane generacije, obično mlade, još neiskusne, ali i za ostale, etc.

 

Kada nešto jednom uđe u našu podsvijest, recimo preko neke tv reklame, može izaći nenadano na površinu i mi ćemo, primjera radi iznenada kupiti neki proizvod, ili biti pokrenuti na neku aktivnost, koje uopšte nismo planirali toga dana. To odlično znaju oni koji se bave reklamiranjem pojedinih proizvoda,  često nesvjesni štetnosti pojedinih stvari, koje reklamiraju, ili pak i znaju za iste, ali imaju suviše jak motivator -- zaradu novca i to je uteg, koji često odnese prevagu. Obično nisu upoznati i s vrlo teškim karmičkim posljedicama, koje će i sami snositi, ali nažalost to se obično ne ući u školama i na fakultetima.

 

Kod reklamiranja zabranjenih aktivnosti i štetnih stvari po ljudsko zdravlje prednjače mjesta za takozvanu zabavu – kafei, diskoteke, hoteli, restorani, etc., gdje se stvaraju uslovi za neobuzdani seks i prostituciju, te trafiking, trgovinu i izrabljivanje djece, etc. Potom, tu su mesna industrija, uzgajališta za ubijanje i klaonice životinja, restorani, pečenjarnice i pekare u kojima se to priprema i plasira krajnjim korisnicima; proizvodnja i prerada droga, te akoholnih pića, duhana, dijelom i pojedini proizvodi farmaceutske industrije. Tu su i mnogobrojne kladionice i tombole, te organizirano igranje hazardnih igara i ruleta po klubovima. To sve, pored ostalih,  spada u karmički strogo zabranjene aktivnosti za civilizirane pripadnike ljudske rase i oštre su konsekvence za takvo nepoštivanje propisanih duhovnih i karmičkih principa.

 

Posebna je priča, poticanje seksualnog nadražaja i slobodnih seksualnih odnosa i orgija u svakoj prilici i neograničeno, te robovanje prostituciji. Mlade generacije moraju znati da je svaki seks izvan regulirane bračne zajednice karmički strogo zabranjen i kažnjiv. I tu također prednjači filmska i video produkcija, te kina, različiti klubovi, hoteli, restorani, diskoteke, kafići i druga mjesta za zabavu, tv, internet, mobiteli, novine, časopisi i različita literatura. Sve to su sredstva za dalje umnožavanje i prenošenje njihovih štetnih poruka.

 

Slično je i sa uzimanjem opojnih sredstava, droga, alkoholnih pića i raznoraznih stimulansa štetnih po zdravlje. Opet najveći broj štetnih reklama po ljude producira filmska i video industrija, a tu su odmah i tv, internet, mobiteli, etc.

 

U isti rang nanošenja velike štete po integritet i cijelu ljudsku rasu spada i nametanje vječitog straha ljudima, od napada 'onih drugih' koji su pripadnici neke druge zemlje, kulture, boje kože, ili religioznih uvjerenja. A, u stvari, sve su to samo lažna i prolazna tjelesna imenovanja, koja koriste pojedini političari demonskog mentaliteta i njihovi istomišljenici za pravljenje vještačkih razlika među stanovništvom i generiranje nepotrebnih i jako štetnih sukoba.

 

U stvari, danas smo svakodnevno bombardirani s različitim reklamama, te povećanim i štetnim čulnim uživanjem svih vrsta i ostalim vidovima ciljane propagande. To je taj 'tihi' i 'nečujni' rat koji se vodi, a po svojoj prirodi jednako opasan kao i onaj koji se vodi vatrenim oružjem, ili još i opasniji.

 

Engleska riječ 'subliminal' znači 'podsvjesno' ili 'ispod praga svijesti'. Naša podsvijest načisto upija 'subliminalne' i ‘supraliminalne’ poruke i simbole, privučena je s njima, često stavljane ciljano na margini novina, dok čitamo sredinu nekog članka u novinama, ili nekog website-a, ili na ekranu tv-a i računara, a da toga uopšte nismo svjesni, iako se odvija tu 'pred našim očima'. Niko to ne vidi, jer svijest ne regira primjetno. Možemo to nazvati i 'masovnom hipnozom' i nećemo pogriješiti. Znači, često je glavni krivac za masovnu obmanu i iluziju, te pogrešnu percepciju stvarnosti, ili njeno pogrešno dekodiranje – moderna tehnologija i neki od 'jednookih gurua', a to su ekrani televizora i kompjutera, mobitela, filmska platna u kinima, ulični mali, kao i đambo-plakati, etc.

 

Dakle, kontroliranje ljudskih umova i manipulacija mislima odavno postoji i moramo biti svjesni toga. Oni, koji na taj način žele ovladati ljudima, a to im nažalost počesto uspijeva, specijalno žele ovladati umovima ljudi, koji su na upravljačkim i drugim visokim pozicijama u svakom društvu, te onima koji su u uniformama. Oni specijalno obraćaju pažnju na to da ogromne mase ljudi budu stalno 'zaposlene' s nečim, pa makar to bilo i štetno, ako ništa da su ljudi u stalnom strahu po svoju egzistenciju, zdravlje, porodicu, da će izgubiti posao, a time i finansijsku blagodet, pogotovo od napada spolja, etc. Sve to radi toga, da nemaju ni sekunde vremena da se zaista posvete sebi, duhovnim aktivnostima, samospoznaji i znanjima višeg ranga. Nečujno oružje permanentno ‘ispaljuje’ svoje projektile na mase, 'ispaljuje' i predhodno animirane 'situacije' u svrhu obavještajnih i kontraobavještajnih aktivnosti, etc.

 

U novije vrijeme, česti su pokušaji nametanja kao nekih tobože 'zajedničkih ciljeva' i traženje da se ostvari konsensus oko toga, kao oko nekih “dobrih stvari”. Šta se dešava u stvari: koristeći grupni mentalitet, izoliraju se i neutraliziraju pojedinci koji ne misle isto. Neki žele da budemo poput robota, ili zombija. Možemo nekada čuti u nekoj instituciji gdje se obratimo za pomoć u rješavanju neke nama važne situacije, da nam uposlenica na šalteru laže, ako se baš ne slažemo potpuno: “Pa u čemu je problem, znate takva su pravila...?” I ona je jadna ili sretna, psihološki izmanipulirana, a da nije ni svjesna toga. Usađena su joj određena pravila u podsvijest, a da nekada nemaju veze sa životom, kao što bi se reklo. Znači, neko manipulira s njom. Ovo je prisutno, kako u inostranstvu, specijalno na zapadu, tako i kod nas – nismo ni mi hermetički zatvoreni i izolirani od uticaja spolja, iako je u nekim slučajevima to i dobro, ali to je velika rijetkost.

 

Dakle, otvorimo dobro oči i uši, a još najbolji lijek od nezdrave manipulacije je uspostaviti kontakt s višim, čistijim energijama i Svevišnjim Gospodinom Kṛṣṇom, preko vjerodostojnih duhovnih učitelja svijeta. Tada, postepeno zadobijamo i adekvatnu zaštitu, a i potrebno znanje nam biva razotkriveno u fazama. Moramo se sami pobrinuti za svoju duhovnu edukaciju i to nam treba biti stalna opcija i prioritet broj jedan, u životu. Preporučljivo je vjerodostojne duhovne učitelje potražiti u ISKCON-u, tada ćemo imati sve garancije za uspjeh.

  

U principu, trebamo uvijek biti budni i introspektivni, te se između ostaloga svaki dan preispitivati, jesmo li mogli nešto bolje uraditi u odnosima s drugim ljudima i živim bićima proteklog dana. Preporučljivo je svakodnevno osluškivati svoje misli – signale uma, te upotrebiti inteligenciju i ne dozvoliti da nas nestašni, neovladani um vodi gdje god to želi. Mi nismo naš um, mi nismo ovo tijelo, mi nismo naše misli – mi smo duhovna duša. Vječna, puna znanja i blaženstva i praktički neuništiva. Ali, u praksi mi se često poistovjećujemo s našim tijelom, s našim umom, s našim osjetilima, s našim mislima, s našim željama, s našim vezanostima, s našim uslovljenostima, etc. A ne kaže se zabadava, tamo gdje nam je um tamo smo i mi sami, grubo fizičko tijelo ide za umom, za željama. Prema nekim istraživanjima, dnevno, kroz naše umove prođe aproksimativno uzevši preko oko 32.000 različitih misli, kod ženske populacije još i više. Dakle, svakog trena, naši treperavi umovi nešto prihvate, pa nešto odbace. To je jedna od funkcija naših umova: sviđanje – nesviđanje i radi toga moramo paziti da više upotrebljavamo inteligenciju, koja je po hijerarhiji iznad uma.

 

Šta se u stvari dešava u našem umu kod procesa sviđanje – nesviđanje? Rađaju se mnogobrojne predrasude prema drugima, unaprijed određene kvalifikacije i šabloni ponašanja za druge, često vrlo pogrešno procjenjeni i to se sve slaže u našu memoriju. Moramo znati da skoro ništa nije onako kako izgleda u prvi mah, kako nam se čini, obično je sve drugačije. Ljudi nisu onakvi kakvima ih mi zamišljamo. Morali bi se praktički svaki dan preispitivati i testirati na predrasude prema drugima. Po mogućnosti potpuno ih ukinuti i zanemariti u međusobnim kontaktima i odnosima s drugima, ili ih barem za početak svesti na najmanju moguću mjeru, znajući da je to samo igra našeg uma, potekla od našeg fols-ega, lažnog ja. Često možemo konstatirati, kada dođe do dubljeg razjašnjavanja šta je ko kome rekao, da u stvari osobu uopšte nismo čuli pravilno, da smo potpuno izokrenuli smisao onoga što je rečeno. Često čujemo i ono što nije rečeno. Tome su krive naše predrasude u stvari, ili šabloni u koje smo stavili   osobe s kojima inače komuniciramo.

 

Tako,  moraćemo sebi češće postaviti pitanje: “Da li su naše misli zaista naše....?” I vjerovatno ćemo doći do paradoksalnih zaključaka. Vrlo često, “naše” misli nam je neko drugi instalirao, ili projicirao u um i u podsvijest. Da odmah pomenemo i šta je dijelom 'crna umjetnost' ili crna magija. Najednostavnije rečeno, kada neko upakuje 'paket' negativnih misli i energija i to da osobi da ih nosi sa sobom, ili ih pošalje misaono. I tada je već problem. Osoba, koja je potražila “pomoć” kod onih koji se time bave i što je još gore -- često platila pozamašnu sumu novaca, u stvari dobije “paket” jako nagativnih misli i energija, koji onda nosi sa sobom. I tu počinju još žešći problemi za osobu, koja sada obično želi da napadne nekog drugog, da bi se tobože i sama kao odbranila, a to se najčešće odnosi na demonsku namjeru onih koji se time bave -- da se zbog iskonstruirane opasnosti upropasti na neki način, te razdvoji od dragih osoba, etc. Tako, najbolje je s 'crnim umjetnicima' i ne imati nikakva posla, generalno, oni ne mogu pomoći, samo ćete se dalje uplesti u klupko jako negativnih energija i karmičkih reakcija, koje potom slijede. Možda nekada da pojedine sekvence ovog problema još detaljnije razradimo, ali mislim da je već i ovo sasvim dovoljna opomena za razborite. Poznato je također, da u našim krajevima, već jako mlade osobe teže ka kontaktu s osobama koje se bave kao nekom vrstom proricanja, pa i crnom magijom. To obično čine iz radoznalosti i neznanja, jer im nisu poznate posljedice, niti još imaju razvijenu svijest o posljedicama. Prema nekim istraživanjima na zapadu  ljudski mozak potpuno sazrijeva oko 20-21 godine, ali zadnja sazrijeva svijest o posljedicama. Samo, šta je nedostatak ove konstatacije? Potrebno je da postepeno razvijamo svijest o strogim, ali pravednim za sve – duhovnim konsekvencama, kao i karmičkim posljedicama, pored onih na vidljivoj razini.

    

Kako možemo da vidimo, neki crni krugovi u svijetu specijalno koriste muziku i zvučne efekte za privlačenje pažnje i kasnije masovne obmane za neke svoje mračne ciljeve, te uz to za sticanje novca i prolazne slave.

 

Kako je već rečeno, na zapadu ih zovu subliminalnim i supraliminalnim porukama. Ali, poznate su te stvari i detaljno opisane u drevnim vedskim tekstovima. Podsvjesne poruke su stimulansi koji su ispod praga naše svjesnosti. Zato što su ispod razine apsolutnog praga ATL, mi ne možemo percepirati subliminalne poruke, čak i ako ih tražimo. Tako, možemo postaviti pitanje da li znamo da određena vrste muzike utiče na naše i ponašanje drugih ljudi? Obično ne, ali znajmo da podsvjesno itekako ima uticaja. Da li čujemo muziku? Da, zaista. Tako primjera radi -- muzika koju slušamo spada u supraliminalne poruke, a one druge, koje ne percepiramo su subliminalne. Dakako, ovo je široko područje i svako može dalje da istražuje na svoj način – idući svojim korakom. Preporučljivo je početi izučavati drevne vedske spise, koji govore o tome.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

20.01.2018.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 20 JANUARY 2018 SATURDAY – TRITĪYA

   

WHAT IS CONSCIOUSNESS?

 

Here it is clearly stated that attachment for one thing is the cause of bondage in conditioned life, and the same attachment, when applied to something else, opens the door of liberation. Attachment cannot be killed; it has simply to be transferred. Attachment for material things is called material consciousness, and attachment for Kṛṣṇa or His devotee is called Kṛṣṇa consciousness. Consciousness, therefore, is the platform of attachment. It is clearly stated here that when we simply purify the consciousness from material consciousness to Kṛṣṇa consciousness, we attain liberation.

 

ŠTA JE SVJESNOST?

 

Ovdje je jasno rečeno da je vezanost za jednu stvar uzrok zarobljenosti u uslovljenom stanju života i da ta ista vezanost, kada se usmjeri na nešto drugo, otvara vrata oslobođenja. Vezanost se ne može ubiti, jednostavno se mora usmjeriti. Vezanost za materijalne stvari se naziva materijalna svjesnost, a vezanost za Kṛṣnu ili Njegovog bhaktu se naziva svjesnost Kṛṣne. Svjesnost je, stoga, razina vezanosti. Ovdje je jasno rečeno da kada jednostavno pročistimo svjesnost od materijalne svjesnosti do svjesnosti Kṛṣne, dostižemo oslobođenje.

 

Canto 3: The Status Quo               Chapter 25: The Glories of Devotional Service

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.25.20 Purport

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- VASANTA PAÑCAMĪ – 1 FEBRUARY 2017 https://www.facebook.com/tovp.mayapur/
13.01.2018.

VĀCO VEGAṀ -- THE URGE TO SPEAK -- NAGON GOVORA [PART 1]

 

A PLACE OF PILGRIMAGE FOR CROWS -- MJESTO HODOČAŠĆA ZA VRANE.

 

THOSE WORDS WHICH DO NOT DESCRIBE THE GLORIES OF THE LORD, WHO ALONE CAN SANCTIFY THE ATMOSPHERE OF THE WHOLE UNIVERSE, ARE CONSIDERED BY SAINTLY PERSONS TO BE LIKE UNTO A PLACE OF PILGRIMAGE FOR CROWS. SINCE THE ALL-PERFECT PERSONS ARE INHABITANTS OF THE TRANSCENDENTAL ABODE, THEY DO NOT DERIVE ANY PLEASURE THERE.

 

NECTAR OF INSTRUCTION TEXT 1 – PAGE 13 – NEKTARSKA UPUTSTVA – STIH 1 – STRANA 13 -- Kada mislimo na nagon govora, to se odnosi na beskorisne razgovore u kakve se upuštaju filozofi māyāvadiyi [impersonalisti], ljudi koji vrše djelatnosti iz koristoljublja [što se stručno zove karma-kāṇda] i materijalisti koji prosto žele da uživaju u životu bez ograničenja. Svi takvi razgovori, ili takva književnost praktičan su prikaz nagona govora. Mnogi ljudi pričaju gluposti, ili pišu tomove besmislenih knjiga, a sve je to posljedica potrebe za govorom. Da bismo ukrotili taj nagon, moramo da prestanemo s takvim razgovorima i da pričamo o Kṛṣṇi.To je objašnjeno u Śrīmad-Bhāgavatamu [Bhāgavata Purāṇa] 1.5.10-11:

 

na yad vacaś citra-padaṁ harer yaśo

jagat-pavitraṁ pragṛṇīta karhicit

tad vāyasaṁ tīrtham uśanti mānasā

na yatra haṁsā niramanty uśik-kṣayāḥ

 

SYNONYMS: na — not; yat — that; vacaḥ — vocabulary; citra-padam — decorative; hareḥ — of the Lord; yaśaḥ — glories; jagat — universe; pavitram — sanctified; pragṛṇīta — described; karhicit — hardly; tat — that; vāyasam — crows; tīrtham — place of pilgrimage; uśanti — think; mānasāḥ — saintly persons; na — not; yatra — where; haṁsāḥ — all-perfect beings; niramanti — take pleasure; uśik-kṣayāḥ — those who reside in the transcendental abode.

 

One riječi koje ne opisuju slave Gospodina, koji Sam može da posveti atmosferu čitavog univerzuma, svete osobe smatraju mjestom hodočašća za vrane. Pošto su svesavršene osobe žitelji transcendentalnog prebivališta, one ne nalaze nikakvo zadovoljstvo u njima.


KOMENTAR:  Na ovu konstatciju iz vedskih spisa možemo slobodno nadodati, da u današnje vrijeme mnogi ljudi gledaju i čitaju mnoge gluposti na internetu, putem računara, mobitela, na tv programima i u raznoraznim časopisima i knjigama, jer generalno posmatrano u svijetu ne postoje obrazovne ustanove, koja će ljude educirati na odgovorajući način, sem nekoliko časnih izuzetaka u pojedinim zemljama svijeta u novije vrijeme. Još uvijek se uče mnoge pogrešne dogme i prihvataju naučne obmane i velike prevare poznatih svjetskih ludaka i takozvanih filozofa. Dug je spisak velikih naučnih prevara i obmana čovječanstva, ali o tome ćemo neki drugi put detaljnije. Ipak, ima i pozitivnih primjera. U Engleskoj [UK] zadnjih godina mlade generacije s uspjehom uče Sanskrit i proučavaju prigodne teme iz vedskih spisa na nekoliko najprestižnijih univerziteta, a i još ponegdje u svijetu, pored Indije.

 

Śrīla Rūpa Gosvāmī je napisao 400 000 stihova, koliko sadrže i izvorne Purāṇe namijenjene za ljudsku rasu, dok one namijenjene Devama -- polubogovima sadrže 10 000 000 stihova. Ovo radi ilustracije koliko mi u stvari ništa ne znamo kako treba. Kupimo samo mrvice znanja iz božanskog uma Śrīla Vyāsadeva i drugih vaiṣṇavā Ācārya. Tako, ovo je prilika i moguća inspiracija da povremeno pokušamo pročitati i detaljnije proučiti barem pojedine dijelove objašnjenja stiha 1 iz knjige Śrī Upadeśāmṛita Śrīla Rūpe Gosvāmīya, a koje je  dao Śrīla Prabhupāda u svojoj knjizi Nectar of Instruction – Nektarska uputstva. Moguće da ćemo na taj način, te uz svakodnevno pažljivo mantranje i druge seve uspješno neutralizirati, ili barem znatnije umanjiti razorno dejstvo mnogobrojnih subliminalnih i supraliminalnih poruka i uticaja [rečeno zapadnim riječnikom], kojima smo praktički bombardirani svakog trena iz naše okoline na podsvjesnoj razini.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Śrī Upadeśāmṛita – Śrīla Rūpa Gosvāmī

Bhaktivedanta VedaBase:  Nectar of Instruction Text 1 – Nektarska uputstva – Stih 1

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
01.01.2018.

SPIRITUAL CONSULTATIONS – 1 JANUARY 2018 MONDAY – PŪRṆIMĀ
OUR SOUL MATES – NAŠE SRODNE DUŠE

 
 

OBIČNO SE RAČUNA DA SU ČAK SEDAM OD DESET OSOBA U NAŠOJ BLIZINI NAŠE SRODNE DUŠE IZ PROŠLIH ŽIVOTA – OUR SOUL MATES. DAKAKO, IMA I IZUZETAKA OD OVOGA. POENTA JE DA OSOBAMA U NAŠOJ BLIŽOJ OKOLINI MORAMO POSVEĆIVATI IZNIMNU PAŽNJU, SPECIJALNO ZBOG MOGUĆEG PORAVNANJA ODREĐENIH KARMIČKIH DUGOVA, NAPRAVLJENIH U NAŠIM PROŠLIM ŽIVOTIMA. ZNAJMO DA IZ ŽIVOTA U ŽIVOT BIVAMO STAVLJANI U RAZLIČITE OKOLNOSTI I RAZLIČITE VRSTE ODNOSA S NAŠIM SRODNIM DUŠAMA.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 27 JUNE 2014 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
18.12.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 18 DECEMBER 2017 MONDAY – AMĀVASYĀ


 

 

RUCI -- RAZVIJANJE VIŠEG UKUSA

 

… Nastavivši da jede ostatke njihove hrane, postepeno je postao osoba čistog srca poput mudraca. Veliki bhakte su slušajući i pjevajući uživali u draži neprestanog predanog služenja Gospodina i Nārada je postepeno razvio isti ukus. Nārada dalje kaže:

 

tatrānvahaḿ kṛṣṇa-kathāḥ pragāyatām

anugraheṇāśṛṇavaḿ manoharāḥ

tāḥ śraddhayā me 'nupadaḿ viśṛṇvataḥ

priyaśravasy ańga mamābhavad ruciḥ

 

Družeći se s mudracima, Nārada je razvio ukus za slušanje i pjevanje Gospodinovih slava i veliku želju da predano služi. Stoga, kao što je opisano u Vedānta-sūtri -- prakāśaś ca karmaṇy abhyāsāt: ako jednostavno predano služimo, sve će nam samim tim biti razotkriveno i sve ćemo moći da shvatimo. To se zove pratyakṣa -- neposredno opažanje.

 

Chapter 9: The Most Confidential Knowledge

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 9.2  [PART 2]

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

http://bhagavadgitalekcije.blogger.ba/arhiva/2012/12/18/3444681

 

 

17.12.2017.

WHO IS CRAZY? -- KO JE LUD? [PART 2]

 

 

TAKO ŚRĪMAD BHĀGAVATAM KAŽE DA LJUDI NE POZNAJU SMJER KOJIM BI NAPREDOVALI. SVAKO MORA ZNATI DA MORA NAPREDOVATI PREMA GOSPODINU VIṢṆU. ZAŠTO? ZATO ŠTO JE TO VRLO VISOKO RAZVIJEN ŽIVOT. U TOM OBLIKU ŽIVOTA IMAMO VRLO VISOKU INTELIGENCIJU.

 

AKTIVNOSTI INTROSPEKTIVNOG MUDRACA, ILI MISAONOG ČOVJEKA SU NOĆ ZA OSOBE OBUZETE MATERIJALNIM AKTIVNOSTIMA. MATERIJALISTIČKE OSOBE OSTAJU USPAVANE U TAKVOJ NOĆI, JER NEMAJU ZNANJE O SAMOSPOZNAJI. INTROSPEKTIVNI MUDRAC OSTAJE BUDAN U NOĆI MATERIJALISTIČKIH LJUDI.

 

U ŚRĪMAD BHĀGAVATAMU JE NAVEDEN VRLO DOBAR PRIMJER U VEZI TAKVIH GLUPIH LJUDI [MATERIJALISTIČKIH LJUDI]. ONI SE USPOREĐUJU S DEVOM. DEVA JE PUSTINJSKA ŽIVOTINJA, KOJA JAKO VOLI JESTI TRNOVITE GRANČICE. DEVE IMAJU DUGE VRATOVE, UZMU SNOP TRNOVITIH GRANČICA I POČNU ŽVAKATI. OD KONTAKTA S TRNJEM JEZIK POČNE KRVARITI. PRIRODNO, AKO ŽVAČETE TRNJE, JEZIK ĆE VAM BITI ISJEČEN. TAKO, KADA ONE UZMU TO TRNJE U USTA I POČNU ŽVAKATI, POTEČE IM KRV. I KADA SE NA TAJ NAČIN KRV IZMIJEŠA S GRANČICAMA, ONE TO JEDU, JER KRV IMA OKUS KOJI IM SE SVIĐA. ONE MISLE DA SU TRNOVITE GRANČICE VRLO UKUSNE. NAŠ SEKSUALNI ŽIVOT JE SLIČAN TOME. SAMO GA ISCIJEDITI IZ TIJELA I MISLIMO DA GA UŽIVAMO. TO JE NAŠ POLOŽAJ.

 

KOMENTAR:  Iz tekstova ovih postova možemo shvatiti da kada se samo malo više potrudimo i za početak pravilno razumijemo barem jedan stih iz Bhagavad-gīte As It Is, kao u ovom slučaju stih 2.69, te uz svakodnevno pažljivo mantranje, možemo postepeno dostići inače za nas nezamislive duhovne razine. A šta tek reći, kada se radi o svakodnevnom višesatnom proučavanju bezvremenih stihova iz Bhagavad-gīte As It, Śrīmad Bhāgavatama, Purāṇa i drugih śāstra uz redovno pakticiranje jednog ili više procesa predanog služenja, od 64 koliko ih ima. To je naš pravi duhovni samointeres! A vlastiti duhovni samointeres je i najpreči, da možda nekada dostignemo i svo savršenstvo života. Čitav proces opisan u Bhagavad-gīti je -- biti budan!  Nemojmo ostati uspavani!

 

NASTAVAK TEKSTA IZ RĀJA VIDYĀ – THE KING OF KNOWLEDGE -- ŚRĪLA PRABHUPĀDA: To je isto zadovoljstvo, ali u svom čistom obliku. Ta ista sreća i blaženstvo je ondje za vas. Nemojte se uplesti u ovaj izobličeni oblik uživanja! Nemojte ostati uspavani! Nemojte ostati u tom stanju spavanja! Imajte stvarnu stvar! Probudite se iz sna! To je poruka Veda.


Ovo je povoljna prilika. Ako je ispustite u ljudskom obliku života, tu razvijenu svijest, ponovo ćete skliznuti u krug od 8 400 000 životnih vrsta, koje se razvijaju jedna za drugom. To je postepeni proces evolucije. Mi smo još uvijek unutar tog procesa evolucije, ali on treba ići naprijed, biti progresivan. Ne degradiran. Nemojte se poskliznuti! Nemojte ići dolje! Mnogim godinama svoga truda i napora došli ste do ove razine života. Sada dalje napredujte! 

 

Napredujte prema Śrī Kṛṣṇi! Nemojte ići unatrag!

 

Śrīmad Bhāgavatam kaže da većina ljudi ne poznaje svoj samointeres u životu. To je kao dolazak do raskršća i nepoznavanje puta. Pretpostavimo da idete u Philadelphiju i nakon što prođete New York City, ugledate raskršće, a ne poznajete put. Naravno, u Americi je sistem putokaza na putevima vrlo efikasan. Na taj način ne možete zastraniti. Slično, u svetim spisima vedska vas književnost usmjerava. Da, ovdje je raskršće. Ako želite ići ovim putem, možete. Tako Śrīmad Bhāgavatam kaže da ljudi ne poznaju smjer kojim bi napredovali. Svako mora znati da mora napredovati prema Viṣṇu. Zašto? Zato što je to vrlo visoko razvijen život. U tom obliku života imamo vrlo visoku inteligenciju. Inteligentniji smo od mačaka i pasa i drugih životinja. Zašto da je pogrešno usmjerimo? Zastranjujemo samo zato što smo privučeni tjelesnom koncepcijom života. Neko misli: ,,Biću sretan koristeći ovo tijelo i čula do krajnjih granica." Kako ne znamo šta je naš progresivni život, nastojimo iscijediti bit iz ovog tijela da bismo je uživali.

 

U Śrīmad Bhāgavatamu je naveden vrlo dobar primjer u vezi takvih glupih ljudi. Oni se uspoređuju s devom. Deva je pustinjska životinja, koja jako voli jesti trnovite grančice. Deve imaju duge vratove, uzmu snop trnovitih grančica i počnu žvakati. Od kontakta s trnjem jezik počne krvariti. Prirodno, ako žvačete trnje, jezik će vam biti isječen. Tako, kada one uzmu to trnje u usta i počnu žvakati, poteče im krv. I kada se na taj način krv izmiješa s grančicama, one to jedu, jer krv ima okus koji im se sviđa. One misle da su trnovite grančice vrlo ukusne. Naš seksualni život je sličan tome. Samo ga iscijediti iz tijela i mislimo da ga uživamo. To je naš položaj.

 

Prezentiran je i drugi primjer. U Indiji perači rublja drže magarce. Natovare magarca što je više moguće. On radi čitav dan. Uveče mu ponude nešto trave i on je zadovoljan. Za zalogaj trave, on je spreman raditi čitav dan s pola tone odjeće na svojim leđima. Slično, mi također, karmiyi, vrlo smo zaposleni radeći čitav dan i čitavu noć. Kada dođemo kući, pojedemo samo komad kruha. Za jedan komad kruha, koji ne stoji više od nekoliko centi, čovjek radi čitav dan i čitavu noć. Zato se možemo usporediti s magarcem. Magarac ne zna za koga radi tako teško i uzima nešto kruha. "To je cilj mog života." Je li to moj cilj života - jesti nešto i otići spavati, seksualno uživati i zatim umrijeti? Ne, to nije cilj života. Vaš cilj života treba biti da spoznate sebe - da ste sastavni djelić Vrhovne, Apsolutne Božanske Osobe, Śrī Kṛṣṇe. Kṛṣṇa očekuje vaš dolazak, da možete uživati život u Njegovom društvu.


Čovjek ne zna što je progresivni način življenja. Zašto? Zato što shvaća da je ovo čulno uživanje najveće životno zadovoljstvo. On nerazumno misli da će, čulno uživajući, biti sretan. To je kao kad se ima konj koji nije dobro ukroćen. On trči, trči i ne znate gdje će vas zbaciti. Slično, neobuzdana čula su poput neukroćenih konja, koji vuku vašu kočiju. Vi ne znate gdje će vas zbaciti. Mi ne shvaćamo koliko smo odgovorni za svako svoje djelo. Svako i najmanje djelo povlači za sobom posljedicu. A naša nekontrolirana čula odvode nas preko lanca djelovanja i posljedica [akcija i reakcija] u najtamniji dio univerzuma.

 

Gospodin Śrī Kṛṣṇa kaže da se onaj ko je naučio kako da vlada čulima naziva svāmī. Osobi koja je ovladala sobom -- svjetovne aktivnosti su tama. Oni koji su utemeljeni u čisoj svjesnosti vide da ljudi, koji teško rade jedino zato da jedu, spavaju, razmnožavaju se i brane - spavaju. A osobama, koje su uključene u te materijalne aktivnosti, mi spavamo. One smatraju da je Svāmīji došao u Ameriku da propovijeda nešto kako bi nas učinio neaktivnima; nastoji nas odvući od općeg zanimanja i pokušava nas uključiti u proces kīrtana, slušanja Bhagavad-gīte i traćenje vremena. Tako oni smatraju da mi spavamo. Neko može misliti: "Ovi su se jadnici sakupili ovdje da trate svoje vrijeme raspravljajući o nečem jalovom, što nema značenja, što ništa ne donosi. Imajmo neku poslovnu raspravu, tako da možemo dobiti nešto od nje." Mi vidimo da ti ljudi spavaju, a oni da mi spavamo.

 

Ko zapravo spava? Budan je onaj ko dođe do razine svjesnosti: "Ja nisam ovo tijelo - ja sam svjesnost". Onaj je budan -- ko je shvatio tu jednostavnu činjenicu, da nije ovo tijelo, već svjesnost. Bez svjesnosti, moje je tijelo beskorisno. Prema tome, ja sam, u stvari, svjesnost. Ja sam čista duša i simptom mog prisustva je svjesnost. Ja nisam ovo tijelo. Kad duboko razmislim, mogu shvatiti da je ovo moje tijelo. To nisam ja -- tijelo. To je moje tijelo. Tako je onaj ko je ovo shvatio - budan.

 

Čitav proces opisan u Bhagavad-gīti je biti budan. Vi ste čista svjesnost - duhovna duša. I nije dovoljno samo biti budan, već treba djelovati dosljedno, tako da na kraju, vaša čista svjesnost može biti oslobođena iz te tjelesne zamke. Tada ćete dobiti svoj zdravi život. Ovo je bolest, taj materijalni život. Ovo materijalno tijelo je simptom mojeg bolesnog oblika života. Ja nisam stvarno podložan rođenju i smrti. Ja sam vječan. Ja se nikada ne rađam. Nikada ne umirem. To je moj pravi položaj. Što je onda ovo rođenje i smrt? To je zbog tijela. Mijenjanje tijela kao odjeće naziva se rođenje i smrt. Ali u stvari, ja sam čista duša.

 

Sada ljudi govore da je Bog mrtav. Ta je teorija popularna. Oni propagiraju da je Gospodin mrtav. Ali niti Bog, niti mi, nikada nećemo umrijeti; mi nemamo rođenja. U Bhagavad-gīti, Bhagavan, Vrhovna Božanska Osoba, Śrī Kṛṣṇa kaže: "Arjuna, zašto se bojiš boriti? Ja, ti, i svi ovi kraljevi i vojnici koji su se okupili pred nama - svi oni – postojali su prije, postoje sada i nastavit će postojati u budućnosti. Nema ni rođenja ni smrti. Tako ovo ratovanje treba biti na razini tijela. Nemoj ga se bojati!

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Rāja Vidyā – The King of Knowledge – Who Is Crazy?

 

Chapter Two: Contents of the Gītā Summarized

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 2.69 & Purport

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

19.11.2017.

CZECH SUMMER CAMP -- ŚRĪ MĀDHURYA KADAMBINI SEMINAR 1 [CZ TRANSLATION] – H.H. BHAKTI PURUṢOTTAMA SVĀMĪ -- 4 JULY 2007

10.10.2017.

WHO IS CRAZY? -- KO JE LUD? [PART 1]

 

POSTOJE DVIJE VRSTE INTELIGENTNIH LJUDI. JEDNI SU INTELIGENTNI U MATERIJALNIM AKTIVNOSTIMA NAMIJENJENIM ZADOVOLJAVANJU ČULA, A DRUGI SU INTROSPEKTIVNI I BUDNO NJEGUJU SAMOSPOZNAJU.

 

AKTIVNOSTI INTROSPEKTIVNOG MUDRACA, ILI MISAONOG ČOVJEKA SU NOĆ ZA OSOBE OBUZETE MATERIJALNIM AKTIVNOSTIMA. MATERIJALISTIČKE OSOBE OSTAJU USPAVANE U TAKVOJ NOĆI, JER NEMAJU ZNANJE O SAMOSPOZNAJI. INTROSPEKTIVNI MUDRAC OSTAJE BUDAN U NOĆI MATERIJALISTIČKIH LJUDI.

 

KOMENTAR:  Možda nekada pomislimo: ”Ko je lud?” Da li smo mi ludi, ako idemo putem dharme –putem transcendencije i postepenog odricanja, samospoznaje, imanja svakodnevne duhovne prakse – sādhane i mantranja, te što manjeg zloupotrebljavanja vlastite nezavisnosti, ili su to možda neke druge osobe, koje još nisu na tom putu, a u svojoj iluziji pogrešno misle da znaju sve i da imaju sve? Znajmo da će uvijek povremeno biti preispitivanja, naši umovi su treperavi, često ćemo upadati u različita iskušenja. Svako prolazi kroz raznovrsna iskušenja u životu, to su sve testovi za nas, koje moramo proći ako želimo dalje. Ili drugačije rečeno – to su lekcije koje moramo proći. Pošto smo uobičajeno podložni različitim vrstama umnih i filozofskih špekulacija [filozofske špekulacije su dobre jedino kada vode do Svevišnjeg Gospodina], te u zavisnosti od različitih karmičkih određenja, vlastite prirode i karmičkih perioda u kojima smo trenutno, preporučljivo je da se pored uspostavljanja i održavanja stalne i neprekinute duhovne prakse – sādhane, svakodnevnog pažljivog mantranja Hare Kṛṣṇa mahā mantre, uz stalno druženje s bhaktama, specijalno naprednim bhaktama-sādhuima -- što više fokusiramo na proučavanje śāstra, barem nekoliko sati dnevno, zavisno od okolnosti.  

 

Ima jedan jako interesantan stih, te i dodatno pojašnjenje smisla -- izrečeni jako jednostavnim riječima, pogodnim za svačije razumijevanje. To je stih iz Bhagavad-gīte As It Is 2.69:

 

yā niśā sarva-bhūtānāḿ    tasyāḿ jāgarti saḿyamī

yasyāḿ jāgrati bhūtāni    sā niśā paśyato muneḥ

 

SYNONYMS

 

yā — what; niśā — is night; sarva — all; bhūtānām — of living entities; tasyām — in that; jāgarti — is wakeful; saḿyamī — the self-controlled; yasyām — in which; jāgrati — are awake; bhūtāni — all beings; sā — that is; niśā — night; paśyataḥ — for the introspective; muneḥ — sage.

 

Ono što je noć za sva bića -- je vrijeme buđenja za samoovladanu osobu, a ono što je vrijeme buđenja za sva bića -- je noć za introspektivnog mudraca.

 

SMISAO: Postoje dvije vrste inteligentnih ljudi. Jedni su inteligentni u materijalnim aktivnostima namijenjenim zadovoljavanju čula, a drugi su introspektivni i budno njeguju samospoznaju. Aktivnosti introspektivnog mudraca, ili misaonog čovjeka su noć za osobe obuzete materijalnim aktivnostima. Materijalističke osobe ostaju uspavane u takvoj noći jer nemaju znanje o samospoznaji. Introspektivni mudrac ostaje budan u noći materijalističkih ljudi. Mudrac osjeća transcendentalno zadovoljstvo u postepenom njegovanju duhovne kulture, dok čovjek obuzet materijalističkim aktivnostima, uspavan za samospoznaju, sanja o različitim čulnim zadovoljstvima, osjećajući ponekad sreću, a ponekad nesreću u svom uspavanom stanju. Introspektivni čovjek je uvijek ravnodušan prema materijalističkoj sreći i nesreći. On nastavlja sa svojim aktivnostima samospoznaje neuznemiren materijalnim posljedicama.

 

KOMENTAR: Tako kako vidimo, postoji kraće objašnjenje ovog pitanja “ Ko je lud”, već u Bhagavad-gīti, ali u stvari  detaljnije pojašnjenje ovog pitanja i navedenog stiha se nalazi u jednoj od knjiga His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness Rāja Vidyā – Kralj Znanja -- Who Is Crazy? Biće postepeno prezentirano u nekoliko nastavaka. U engleskim originalima ove su knjige razdvojene, dok su u prevodu štampane skupa.

 

RĀJA VIDYĀ – THE KING OF KNOWLEDGE -- WHO IS CRAZY?  

 

Gospodin Śrī Kṛṣṇa kaže: ,,Moj dragi Arjuna, postoje različite vrste ljudi. Jedna vrsta ljudi spava, a druga je budna. Oni ne spavaju". A, kako je to tako? Pjevanje i mantranje, koje smo malo prije završili, proces je buđenja uspavane duše. Duša spava, pokrivena ovim materijalnim tijelom. Tjelesne aktivnosti su u stanju spavanja. Upravo kao što vidimo snove dok sanjamo, slično, sve su ove tjelesne aktivnosti snovi. Promislite samo za sebe: koliko je mnogo nezgoda bilo u proteklom dijelu vašeg života? Ako mislite o njima, izgledaće vam kao snovi. To je barem slučaj kod mene. Rođen sam u Indiji, obrazovan, zatim oženjen, onda sam proveo vrlo lijepe dane sa svojom ženom, dobio djecu, od kojih su neka umrla, a neka još žive. Neka su oženjena; sada ona imaju djecu. Sve se to dogodilo u proteklom dijelu mog života. Sada je sve to san. Ja nemam veze s tim. Slično, u snovima ponekad nalazim da sam postao kralj. Oh, ondje je tako mnogo bogatstva i tako mnogo obilja! Zatim, čim san završi, vratim se kući i sve prođe.

 

Tako u stvari, tjelesne aktivnosti, u koje smo sada uključeni, nisu naš stvarni život. Prema tome, vedska mantra kaže: ,,O, ljudska raso, molim te, probudi se! Samo iskoristi povoljnu priliku koju sada imaš!" Vi imate naročito povoljnu priliku. A šta je to? Ovaj ljudski oblik života. Iskoristite to -- nemojte se upropastiti. Nemojte i dalje ići spavajući. O tome je govorio i Śrī Kṛṣṇa. Oni koji su se priviknuli na taj proces yoge poznaju to. Prvi princip procesa yoge je kontrolirati čula. To je tako za svaki proces. Prvi princip bilo kojeg autentičnog procesa za duhovnu realizaciju je -- vladati čulima. To je zbog toga što nas čula odvlače u najtamniji predio života. Ali mi to ne shvatamo.

 

U Śrīmad Bhāgavatamu se nalazi lijep stih. On kaže da je čovjek prekomjerno odan tom materijalističkom načinu života. Taj materijalistički način života uključuje jedenje, pijenje, zabavljanje i uživanje. To je to — i to je sve. Imaj vrlo dobru hranu, dobro spavaj i brani se tako da neprijatelj ne može ući u tvoju zemlju, ili u tvoju kuću. I, uživaj u seksu koliko ti srce želi. To je materijalistički način života. Ali osobe koje tako spavaju ne shvataju da je njihov stvarni samointeres različit. Naš stvarni samointeres je da uspostavimo svoj davno izgubljeni odnos s Vrhovnom Apsolutnom Istinom.

 

Vrhovna Apsolutna Istina realizira se iz različtih uglova opažanja, kao impersonalni Brahman, ili lokalizirana Nad-duša, ili Svevišnja Božanska Osoba, Śrī Kṛṣṇa. Onaj ko realizira Svevišnju Božansku Osobu, Śrī Kṛṣṇu, automatski shvata druga dva aspekta. Ali onaj, ko se približio impersonalnom aspektu Vrhovne Apsolutne Istine nema nikakvu obavijest o Svevišnjoj Božanskoj Osobi, Śrī Kṛṣṇi. Sada je, ovdje, u Bhagavad-gīti, Svevišnja Božanska Osoba prisutna pred vama.

 

Ovdje je slika Śrī Kṛṣṇe, s Njegovom vječnom pratiljom Śrīmatī Rādhārāṇī, Njegovom moći zadovoljstva. U ovom materijalnom svijetu, odraz Śrī Kṛṣṇe i Njegove moći zadovoljstva postoje izobličeno. Kao što neko može vidjeti na slici, Śrī Kṛṣṇu uvijek prati Śrīmatī Rādhārāṇī. Njegov je lik opisan u vedskoj književnosti: On stoji u vrlo lijepom, blago svinutom položaju, svirajući flautu. Ta slika nije nacrtana iz umjetničke mašte, već prema opisu iz vedske književnosti.

 

Tako se u materijalnom svijetu nalazi izobličeni odraz Śrī Kṛṣṇinih zabava s Śrīmatī Rādhārāṇī. To nije seksualni život kakav mi imamo, iako izgleda sličan. On je transcendentalan. Ali ono za čime mi težimo ovdje, to je stvarno. Mladi čovjek želi mladu ženu i mlada žena želi mladića — to je prirodno. To nije neprirodno. Prirodno je zato što smo svi mi sastavni djelići tog Vrhovnog Bića -- Kṛṣṇe. Njegov stav je u meni zato što sam Njegov sastavni djelić, kao što je svojstvo zlata prisutno u sićušnim djelićima zlata. Hemijski sastav zlata je sto posto prisutan u maloj čestici zlata. Kvalitativno. Prema tome uživanje koje želimo između čovjeka i žene nije iskvarena ljubav i prijateljstvo. To je jednostavno izobličeni odraz. Stvarno uživanje budi se u druženju s Svevišnjim Gospodinom.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Rāja Vidyā – The King of Knowledge – Who Is Crazy?

 

Chapter Two: Contents of the Gītā Summarized

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 2.69 & Purport

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

07.09.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 7 SEPTEMBER 2017 THURSDAY – PRATIPAT

 

 

 

POWER OF MĀYĀ [POWER OF ILLUSION] – SNAGA  MĀYE [SNAGA ILUZIJE]

 

Māyā je toliko jaka, da svako malo trebamo provjeravati stvari za koje se zalažemo ili tvrdimo nešto. A šta tek reći za osobe, koje još i ne znaju za postojanje dvojne stvarnosti i mogućnosti permanentnog  upadanja u iluziju svake vrste.


Stariji postovi

<< 02/2018 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free countersMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
43921

Powered by Blogger.ba