TULASI

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

19.07.2018.

SPIRITUAL CONSULTATIONS – 19 JULY 2018 THURSDAY – SAPTAMĪ


CONSCIOUSNESS IS THE PLATFORM OF ATTACHMENT.

 

Here it is clearly stated that attachment for one thing is the cause of bondage in conditioned life, and the same attachment, when applied to something else, opens the door of liberation. Attachment cannot be killed; it has simply to be transferred. Attachment for material things is called material consciousness, and attachment for Kṛṣṇa or His devotee is called Kṛṣṇa consciousness. Consciousness, therefore, is the platform of attachment. It is clearly stated here that when we simply purify the consciousness from material consciousness to Kṛṣṇa consciousness, we attain liberation.

 

SVJESNOST JE RAZINA VEZANOSTI.

 

Ovdje je jasno rečeno da je vezanost za jednu stvar uzrok zarobljenosti u uslovljenom stanju života i da ta ista vezanost, kada se usmjeri na nešto drugo, otvara vrata oslobođenja. Vezanost se ne može ubiti, jednostavno se mora usmjeriti. Vezanost za materijalne stvari se naziva materijalna svjesnost, a vezanost za Kṛṣnu ili Njegovog bhaktu se naziva svjesnost Kṛṣne. Svjesnost je, stoga, razina vezanosti. Ovdje je jasno rečeno da kada jednostavno pročistimo svjesnost od materijalne svjesnosti do svjesnosti Kṛṣne, dostižemo oslobođenje.

 

Canto 3: The Status Quo               Chapter 25: The Glories of Devotional Service

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.25.20 Purport

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

KOLKATA – ISKCON TEMPLE -- RATHA-YĀTRĀ -- HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SVĀMĪ GURU MAHĀRĀJA’S VISITS – 29 JUNE 2014 https://www.facebook.com/Jayapatakaswami/?fref=nf
08.07.2018.

WHO IS CRAZY? -- KO JE LUD? [PART 4]


MORAMO IMATI ŽELJE. NE MOŽEMO IH ISTISNUTI. GLUPO JE MISLITI DA MOŽEMO POTISNUTI ŽELJE. ONE SU SIMPTOM ŽIVOTA. NEKA BUDU ŽELJE. AKO IMAM ŽIVOT I SVJESNOST, ONDA I ŽELJA MORA BITI ONDJE. UPRAVO KAO ŠTO VODA TEČE NIZ RIJEKE DO OKEANA, A OKEAN SE NE UZNEMIRAVA, TAKO SE I OSOBA NE MORA UZNEMIRIVATI ZBOG TIH ŽELJA. TO JE UMIJEĆE. TO JE TAJNA SAVRŠENSTVA VAŠEG ŽIVOTA.

 

MI NE MOŽEMO PRESTATI ŽELITI. TO NIJE MOGUĆE. ALI MORAMO IZMIJENITI KVALITET NAŠE ŽELJE.

 

KAD VAS VAŠE ŽELJE UZNEMIRAVAJU, ZNAJTE DA JOŠ NISTE DUHOVNO UTEMELJENI. A KADA VAS ŽELJE PROSVJETLJAVAJU, OŽIVLJAVAJU, DAJU VAM SREĆU - ZNAJTE DA JE TA ŽELJA DUHOVNA.

 

KAD SE USAGLASIMO SA ŽELJAMA SVEVIŠNJEG GOSPODINA, TADA NAŠA ODGOVORNOST POSTAJE MNOGO VAŽNIJA I POSTAJEMO AKTIVNIJI NEGO ŠTO SMO INAČE. U MATERIJALNOJ AKTIVNOSTI SE UMORIMO. TO JE RAZLIKA IZMEĐU MATERIJALNE I DUHOVNE AKTIVNOSTI.

 

KOMENTAR: Kada god stignemo od drugih stvari, koje nas uobičajeno preokupiraju tokom dana, da malo proučavamo vedsku književnost, trebamo imati u vidu, da su to samo mrvice golemog vedskog znanja, koje zalazi u sve pore djelovanja ljudske rase i obrađuje kako aktivnosti na planeti Zemlji i središnjem  Zemaljskom planetarnom sistemu [Bhu-Mandali ili Velikoj Zemlji], ali koje također zalazi i obrađuje stvari koje su locirane daleko u dubinama univerzuma i nama potpuno nepoznate svjetove – u dalekoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Vede za ljudsku rasu sadrže 400 000 stihova, dok Vede za Deve [polubogove] sadrže 10 000 000 stihova.

 

Pa ipak, prevashodni cilj nam treba biti uzdizanje vlastite svjesnosti i naš život – ovdje i sada. Nekada je najteže živiti u sadašnjem trenutku, biti absorbiran u sadašnjosti.

 

Današnje ljudsko društvo je opasno bolesno. Vjeruje se u tehnologiju umjesto u Boga, umjesto prirodnih stvari upadamo u vještačke i štetne stimulanse, te virtualne svjetove i težimo vještačkim impersonalnim i neprirodnim odnosima. Uglavnom nismo svjesni do određene životne dobi, da lažno obrazovanje proizvodi lažne liste nezaposlenih i otuda dobar dio naših frustracija – dok se ne zaposlimo. A tek kasnije vidimo da čitav život u stvari služimo mamona. Teško radimo po čitav dan, ili noć i nemamo vremena ni za šta drugo do da bi kasno navečer uzeli koji zalogaj hljeba. Isto kao i magarac koji služi gospodara čitav dan noseći teške terete, često veće i od njega samog, da bi navečer dobio busjen trave i da bi ga magarica izritala po njuški prije spavanja za malo seksa i prije sutrašnjeg napornog dana. A taj busjen trave je mogao  dobiti na svakoj livadi, bez da uopće radi.

 

Uz podosta sreće, te milosti i blagoslova viših autoriteta u univerzumu, duhovnih učitelja, sādhua i śāstra, možemo dublje proučiti ovaj stih Bhagavad-gītā As It Is 2.69, te i dodatna pojašnjenja u pasusu pod naslovom „Ko je lud“ iz knjige “Rajā Vidyā  – Kralj Znanja” – His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness. Tada možemo vidjeti šta je stvarna sreća i bićemo sposobni reći ko je stvarno lud.

 

Danas je na redu četvrti i posljednji dio navedenog pasusa pod naslovom „Ko je lud“, tako da je dobro radi potpunijeg razumijevanja pročitati i predhodna tri koja se nalaze na dole niže navedenim adresama perma linkova za direktan pristup bez pretraživanja.

 

PART 1 – 10.10.2017 -- http://tulasi.blogger.ba/arhiva/2017/10/10/4074349

PART 2 – 17.12.2017 -- http://tulasi.blogger.ba/arhiva/2017/12/17/4082408

PART 3 -- 12.04.2018 -- http://tulasi.blogger.ba/arhiva/2018/04/12/4095749

 

Radi podsjećanja i svih dobronamjernih osoba, koje se možda tek uključuju u ove filozofske rasprave, da opet navedemo stih koji obrađujemo, a isti treba da posluži kao inspiracija za dalji rad na sebi i uzdizanju naše vlastite svjesnosti, te postepenom uzdizanju iznad naše vidljive stvarnosti, koju percepiramo shodno gunama materijalne prirode, koje nas okružuju tokom dana.

 

STIH 2.69

 

yā niśā sarva-bhūtānāḿ   tasyāḿ jāgarti saḿyamī

yasyāḿ jāgrati bhūtāni   sā niśā paśyato muneḥ

 

SYNONYMS: yā — what; niśā — is night; sarva — all; bhūtānām — of living entities; tasyām — in that; jāgarti — is wakeful; saḿyamī — the self-controlled; yasyām — in which; jāgrati — are awake; bhūtāni — all beings; sā — that is; niśā — night; paśyataḥ — for the introspective; muneḥ — sage.

 

Ono što je noć za sva bića -- je vrijeme buđenja za samoovladanu osobu, a ono što je vrijeme buđenja za sva bića -- je noć za introspektivnog mudraca.

 

RAJĀ VIDYĀ  – KRALJ ZNANJA

 

Śrīla Prabhupāda: U Bengalu se nalazi oko pet stotina rijeka. Sve te rijeke utiču u okean. A ipak, okean, Bengalski zaliv, tih je i miran. Miran. Slično, za one koji su postali isto tako puni i veliki kao okean, materijalne želje mogu doći, ali oni nisu uznemireni. Iako toliko mnogo rijeka teče nizvodno, ni centimetar vode nećete vidjeti izvan njega, a možete uliti bilo koju količinu vode. Morska je razina uvijek ista. Moramo imati želje. Ne možemo ih istisnuti. Glupo je misliti da možemo potisnuti želje. One su simptom života. Neka budu želje. Ako imam život i svjesnost, onda i želja mora biti ondje. Upravo kao što voda teče niz rijeke do okeana, a okean se ne uznemirava, tako se i osoba ne mora uznemirivati zbog tih želja. To je umijeće. To je tajna savršenstva vašeg života.

 

Želje mogu doći, ali ako ste učvršćeni pravilnim shvaćanjem, možete ih usmjeriti. Čitav proces je uskladiti svoje želje s Gospodinovim. Arjuna se, na primjer, ne želi boriti, ali nakon što je čuo Bhagavad-gītu, njegova se želja promijenila. Rekao je: "Da, boriću se!" Želio se boriti. Prema tome, želja je bila, ali se izmijenio njen kvalitet, to je sve. Slično, ni mi ne možemo prestati želiti. To nije moguće. Ali moramo izmijeniti kvalitet želje. To je sve. To nije teško: to ću učiniti, ovo neću učiniti. Bhagavad-gītā je namijenjena da nam pokaže te stvari. Arjuna je nešto želio prije nego što je čuo Bhagavad-gītu, a nakon što ju je čuo, želio je nešto drugo. Kvalitet želje se izmijenio. Slično i vi, slušajući Bhagavad-gītu, možete izmijeniti svoje želje. Ne morate ih zaustaviti. Jedino ih trebate pročistiti. Tada vas neće uznemirivati. Kad vas vaše želje uznemiravaju, znajte da još niste duhovno utemeljeni. A kada vas želje prosvjetljavaju, oživljavaju, daju vam sreću - znajte da je ta želja duhovna. Kao i Arjuna, svoje želje moramo izmijeniti.

 

Neka želje budu. Sada ih vi možete izmijeniti. Želite za Śrī Kṛṣṇu. Nemojte želiti za sebe. Želite za Kṛṣṇu. Kako mogu želiti za Kṛṣṇu? Uzmimo praktičan primjer. Kṛṣṇa je došao u ovaj materijalni svijet da nas pozove: "Moji dragi dječaci, molim vas, ostavite svoje besmislene poslove. Postanite moji sljedbenici i Ja ću vas zaštititi". To je Kṛṣṇina  poruka. Sada je prisutna Bhagavad-gītā, poruka Kṛṣṇe. Ako želite propovijedati ovu poruku Gīte ljudima svijeta, to znači da ste izmijenili svoju želju. I time se možete pročistiti. Bit će dovoljno aktivnosti da se ta želja ispuni. Ali će te aktivnosti biti pročišćene.


Prema tome, mi ne trebamo zaustaviti svoje aktivnosti, niti svoje želje. Ali ih moramo uskladiti s Gospodinovim željama, kao što je to Arjuna učinio. Nakon što je uskladio svoje želje s Kṛṣṇinim, njegove aktivnosti postaju mnogo odgovornije. Upravo kao kukavica, koji je odbijao da se bori. Bio je kṣatriya, vojnik. Njegova je dužnost bila da se bori u dobru svrhu. A kakva je to dobra svrha? Śrī Kṛṣṇa ga je poučio da se bori: "To je Moj plan". Koja svrha može biti bolja od te? Kad Svevišnja Božanska Osoba kaže da je to Njegova želja, što može biti važnije? I koja svrha može biti bolja od one koja dolazi izravno od Svevišnje Božanske Osobe?

 

Kad se usaglasimo sa željama Svevišnjeg Gospodina, tada naša odgovornost postaje mnogo važnija i postajemo aktivniji nego što smo inače. U materijalnoj aktivnosti se umorimo. To je razlika između materijalne i duhovne aktivnosti. Kada ste uključeni u duhovne aktivnosti, nećete se umoriti. Imat ćete sve veću i veću snagu da djelujete. Prema tome, želju ne treba zaustaviti, aktivnosti ne treba zaustaviti. Koju god sposobnost imate u sebi, dao vam ju je Svevišnji Gospodin, jer ste Njegov sastavni djelić. I ako je iskoristite za ostvarenje namjera Svevišnjeg Gospodina, tada se usaglašavate s Njim i vaš život postaje uspješan. Nećete biti uznemirivani materijalnim željama, postići ćete mir. Mir za kojim žudite život za životom, trenutak za trenutkom - to ćete dobiti onda kad vaše želje budu pročišćene i usaglašene s Gospodinovim. Onaj ko želi čulno zadovoljstvo, uživanje materijalnog zadovoljstva, nikad neće biti srećan. To nije moguće. Ako želite mir, ako želite sreću, ako želite savršenstvo u svom životu, tada samo počnite usaglašavati svoje želje, aktivnosti i sposobnosti s Svevišnjom Božanskom Osobom. Tada ćete vidjeti što je stvarna sreća, i bit ćete sposobni reći ko je stvarno lud.

 

REFERENCE:

 

RAJĀ VIDYĀ  – KRALJ ZNANJA

Chapter 2: Contents of the Gītā Summarized

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 2.69

 

Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.
09.06.2018.

SPIRITUAL CONSULTATIONS – 9 JUNE 2018 SATURDAY – DAŚAMĪ


THE OTHER SIDE OF MARRIAGE -- GṚHASTHA ĀṢHRAMA

 

Generally, a person cannot make much advancement in spiritual consciousness if he is married. He becomes attached to his family and is prone to sense gratification. Thus his spiritual advancement is very slow or almost nil.

 

DRUGA STRANA BRAKA -- GṚHASTHA ĀṢHRAMA

 

Ljudi u braku obično ne mogu ostvariti veliki duhovni napredak. Postaju vezani za svoju porodicu i skloni zadovoljavanju čula. Tako veoma sporo duhovno napreduju ili gotovo uopšte ne napreduju.

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Antya-līlā 13.112 Purport

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

06.06.2018.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 6 JUNE 2018 WEDNESDAY – SAPTAMĪ

 

  

Ukoliko, između ostaloga,  nemamo jake vladaoce, potrebne aspekte i koncetracije planeta u kućama dharme – 1, 5 i 9, te i druge karmičke pokazetelje u vedskom horoskopu u tom smislu, da bi se uopće mogli posvetiti kako treba dharmi, trebamo vidjeti s upućenim osobama u te stvari --  šta uraditi. Sve je to personalno, od osobe do osobe. Inače, nećemo biti baš zadovoljni brzinom kojom duhovno napredujemo i pored upućenih molitvi, pokušaja svakodnevnog mantranja i drugih seva.

 

Dakako, kada se malo istreniramo, uvijek vrijedi i vrlo jednostavna formula: što više mantramo – više ćemo i mantrati!

 

29.05.2018.

BHAGAVAD-GĪTĀ AS IT IS 14.26

 

WHAT IS THE MEANS OF ATTAINING TO THE TRANSCENDENTAL POSITION?

 

KAKO SE MOŽE DOSTIĆI TRANSCENDENTALNI POLOŽAJ?

 

KOMENTAR: Svaki dan nas vijaju određene okolnosti, ili drugačije rečeno različiti uticaji guna [odlika] materijalne prirode, što zavisi od više faktora: naših karmičkih potencijala i uslovljenosti, truda i vremena koje ulažemo, te specijalno od viših faktora – milosti i blagoslova koje dobijamo ili ne dobijamo. Moramo postepeno realizirati da svaki dan oko nas pada prava kiša milosti i blagoslova. Figurativno rečeno, samo trebamo ispružiti ruke, te odbaciti kamenje i prihvatiti dragulje. Kako možemo transcendirati [nadići] uticaje tri gune materijalne prirode je današnja tema.

 

STIH 26

 

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa   bhakti-yogena sevate

sa guṇān samatītyaitān   brahma-bhūyāya kalpate

 

SYNONYMS: mām — unto Me; ca — also; yaḥ — a person who; avyabhicāreṇa — without fail; bhakti-yogena — by devotional service; sevate — renders service; saḥ — he; guṇān — the modes of material nature; samatītya — transcending; etān — all these; brahma-bhūyāya — elevated to the Brahman platform; kalpate — becomes.

 

Onaj, ko uvijek predano služi i ni u kakvim okolnostima ne pada, odmah transcendira gune materijalne prirode i tako dolazi na razinu Brahmana.

 

SMISAO: Ovaj stih je odgovor na Arjunino treće pitanje: "Kako se može dostići transcendentalni položaj?" Kao što je već bilo objašnjeno, materijalni svijet djeluje pod opsjenom guna materijalne prirode. Osoba ne bi trebala biti uznemirena djelatnostima guna prirode; umjesto da svoju svjesnost zaokupi takvim djelatnostima može je prenijeti na djelatnosti za Kṛṣṇu. Djelatnosti za Kṛṣṇu. su poznate kao bhakti-yoga - neprestano djelovanje za Kṛṣṇu. To se odnosi ne samo na Kṛṣṇu, već i na Njegove različite potpune ekspanzije kao što su Rāma i Nārāyaṇa. Kṛṣṇa ima bezbroj ekspanzija. Smatra se da je onaj ko služi bilo koji oblik Kṛṣṇe, ili Njegovih potpunih ekspanzija, na transcendentalnom položaju. Također trebamo primijetiti da su svi Kṛṣṇini oblici potpuno transcendentalni, puni blaženstva i znanja i vječni. Takve Božanske Osobe su svemoćne i sveznajuće i imaju sve transcendentalne odlike. Ako neko s nepokolebljivom odlučnosti služi Kṛṣṇu ili Njegove potpune ekspanzije, može lako nadići gune materijalne prirode, koje se vrlo teško mogu nadići. To je već bilo objašnjeno u sedmom poglavlju. Onaj ko se preda Kṛṣṇi odmah nadilazi uticaj guna materijalne prirode. Biti svjestan Kṛṣṇe ili predano služiti znači postati jednak Kṛṣṇi. Gospodin kaže da je Njegova priroda vječna, blažena i puna znanja, a živa bića su dijelovi i čestice Svevišnjeg, kao što su čestice zlata dio rudnika zlata. Tako je živo biće u svom duhovnom položaju kvalitativno jednako zlatu, Kṛṣṇi. Razlika u osobnosti i dalje postoji, inače ne bi bilo govora o bhakti-yogi. Bhakti-yoga znači da postoji Gospodin, bhakta i razmjena ljubavi između Gospodina i bhakte. Prema tome, Svevišnja Božanska Osoba i živo biće su dvije osobe, inače bhakti-yoga ne bi imala smisla. Ako osoba nije utemeljena na istom transcendentalnom položaju kao Gospodin, ne može služiti Svevišnjeg Gospodina. Da bi postao kraljev osobni pomoćnik, čovjek mora steći kvalifikacije. Kvalifikacija je postati Brahman, ili osloboditi se sve materijalne zagađenosti. U vedskoj literaturi je rečeno: brahmaiva san brahmāpy eti. Osoba može dostići Vrhovni Brahman ako postane Brahman. To znači da mora postati kvalitativno jednaka Brahmanu. Dostigavši Brahman, ne gubi svoj vječni identitet Brahmana kao osobne duše.

 

Chapter Fourteen: The Three Modes of Material Nature

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 14.26

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- VASANTA PAÑCAMĪ – 1 FEBRUARY 2017 https://www.facebook.com/tovp.mayapur/
18.05.2018.

PSYCHOLOGICAL THERAPY -- PSIHOLOŠKA TERAPIJA KOJU NAM U OPASNIM SITUACIJAMA MILOSTIVO NUDI NAŠ PRAVI PRIJATELJ SVEVIŠNJI GOSPODIN KṚṢṆA [PART 1]


STIH 21

 

yo yo mayi pare dharmaḥ    kalpyate niṣphalāya cet

tad-āyāso nirarthaḥ syād    bhayāder iva sattama

 

SYNONYMS: yaḥ, yaḥ — whatever; mayi — unto Me; pare — the Supreme; dharmaḥ — is religion; kalpyate — tends; niṣphalāya — toward becoming free from the result of material work; cet — if; tat — of that; āyāsaḥ — the endeavor; nirarthaḥ — futile; syāt — may be; bhaya-ādeḥ — of fear and so on; iva — as; sat-tama — O best of saintly persons.

 

O Uddhava, greatest of saints, in a dangerous situation an ordinary person cries, becomes fearful and laments, although such useless emotions do not change the situation. But activities offered to Me without personal motivation, even if they are externally useless, amount to the actual process of religion.

 

PURPORT: Even the most insignificant activity, when offered to the Supreme Lord without personal desire, can elevate one to the perfection of spiritual life. Actually, Lord Kṛṣṇa always protects and maintains His devotee. But if a devotee cries to the Lord for protection or maintenance, desiring to continue his devotional service unimpeded, Lord Kṛṣṇa accepts such apparently unnecessary appeals to be the highest religious process.

 

O Uddhava,  najveći  od  svetaca,  u  opasnoj  situaciji  obična  osoba plače,  prestraši  se  i  jadikuje,  iako  takve  beskorisne  emocije  ne  mijenjaju  prilike. Ali  aktivnosti,  ponuđene  Meni  bez  lične  motivacije,  čak  i  ako  su  izvana gledano beskorisne, dovode do stvarnog procesa religije.

 

SMISAO: Čak i beznačajne aktivnosti, kada se ponude Svevišnjem Gospodinu bez ličnih želja, mogu da uzdignu do savršenstva duhovnog života. Zapravo, Gospodin Kṛṣṇa uvijek štiti i održava Njegovog bhaktu. Ali, ako bhakta plače Gospodinu za zaštitu, ili održavanje, želeći nastaviti predano služenje nesmetano, Gospodin Kṛṣṇa prihvaća naizgled nepotrebne apele kao najviši religiozni proces.


Stay Tuned. To Be Continued.

 

 Canto 11: General History           Chapter 29: Bhakti-yoga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 11.29.21

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – VASANTA PAÑCAMĪ – 1 FEBRUARY 2017 https://www.facebook.com/tovp.mayapur/
12.04.2018.

WHO IS CRAZY? -- KO JE LUD? [PART 3]

 

 

SVI MLAĐI LJUDI IZGLEDAJU FRUSTRIRANI. TO NIJE DOBRO STANJE, KADA MLADA GENERACIJA, KOJA JE BUDUĆA NADA ZEMLJE, OSJEĆA DA NEMA NADE. NJIHOVA JE BUDUĆNOST TAMNA. ZAŠTO? ZATO ŠTO NEMAJU USMJERENJA.

 

JA SAM VJEČAN. GOSPODIN JE VJEČAN I JA SAM TAKOĐER VJEČAN, KAO SASTAVNI DJELIĆ VRHOVNOG BOGA. PREMA TOME, MOJ SAMOINTERES JE DA POSTIGNEM TAJ ŽIVOT VJEČNOSTI, ŽIVOT POTPUNE SREĆE I BLAŽENSTVA, ŽIVOT POTPUNOG ZNANJA. TO JE MISIJA MOG ŽIVOTA. I ONAJ KO UZME TAJ POLOŽAJ OZBILJNO, KO PRIHVATI TU MISIJU ŽIVOTA I TRUDI SE ZA TO SAVRŠENSTVO, STVARNO JE BUDAN. A OSTALI, KOJI NISU NA TOJ RAZINI, SPAVAJU. TO JE OZNAKA USPAVANOG ČOVJEKA. ČOVJEK KOJI NAPORNO RADI ČITAV DAN, NIJE STVARNO BUDAN. ON SPAVA ZATO ŠTO JE NJEGOVA STVARNA INTELIGENCIJA USPAVANA. ON JE IZGUBIO SVOJ SAMOINTERES. ON NE ZNA KOJI JE STVARNI INTERES LJUDSKOG ŽIVOTA.

 

LJUDI TEŠKO RADE I ZARAĐUJU DOVOLJNO DA JEDU. POSEBNO U VAŠOJ ZEMLJI [USA], IMA DOVOLJNO SREDSTAVA ZA HRANU, I NIKO NE SKAPAVA OD GLADI. TO JE U REDU, ALI ONI IPAK NISU ZADOVOLJNI. JA SAM TO VRLO PAŽLJIVO PROUČIO. SVI MLAĐI LJUDI IZGLEDAJU FRUSTRIRANI. TO NIJE DOBRO STANJE, KADA MLADA GENERACIJA, KOJA JE BUDUĆA NADA ZEMLJE, OSJEĆA DA NEMA NADE. NJIHOVA JE BUDUĆNOST TAMNA. ZAŠTO? ZATO ŠTO NEMAJU USMJERENJA. ŠTA JE CILJ ŽIVOTA? ŠTA ĆE ONI POSTATI? FILOZOFIJA JE: TEŠKO RADI, ZGRNI DOLARE, I UŽIVAJ KAKO ŽELIŠ. TO JE ZASTRANJENJE. ZBOG TOGA MLADI NISU SRETNI. STOGA ONI PRIBJEGAVAJU ZADOVOLJSTVU U NEČEMU ŠTO JE NEPOŽELJNO. ALI TO NE MOŽE DATI POTPUNO ZADOVOLJSTVO.

 

VIDJELI STE OKEAN. KAKO JE PUN! OKEAN JE TOLIKO MOĆAN, KADA BI SE PODIGAO, ČITAV GRAD NEW YORK BIO BI POTOPLJEN VODOM. ALI, TO NAS NE UZNEMIRAVA. ON NE PRELAZI SVOJE GRANICE. KADA BUDEMO VLADALI ČULIMA BIĆEMO UPRAVO KAO VELIKI OKEAN --- IAKO PUNI DUHOVNOG ZNANJA, TIHI I MIRNI NE UZNEMIRAVAJUĆI NIKOGA I NE UZNEMIRAVAJUĆI SE I SAMI. MIRNI!

 

KOMENTAR: U današnje vrijeme velikih karmičkih pročišćenja, čitav svijet se trese kao u groznici, tako da i sami nećemo moći proći bez intezivnijeg rada na sebi. Ali znajmo da to ide step by step – korak po korak. Naš sopstveni duhovni interes je i najpreči. Svevišnji Gospodin i opunomoćeni upravljači univerzuma uvijek imaju dodatna sredstva na raspolaganju da nas inspirišu i privole na dodatno pročišćavanje -- htjeli mi to ili ne. Neka od tih sredstava su i sadašnji napeti aspekti nebeskih tijela, pomoću kojih mudre osobe mogu shvatiti šta im je raditi. Ako mislimo naprijed moramo se okrenuti bona fide duhovnim učiteljima svijeta, śāstrama i sādhuima – svetim osobama, koje su već prešle dio puta koji je tek pred nama. Dakle, prvo se moramo početi družiti sa svetim osobama i śāstrama [svetim vedskim spisima], da bi uopće krenuli pravim putem i da pokušamo steći početne blagoslove i milost za dalje na dugom putu duhovnih traganja. Najgore je ne činiti ništa za svoje postepeno duhovno napredovanje i prepustiti se svim vrstama uživanja, te u stvari služiti mamona, što je, kako znamo, permanentni zadatak onih sila i njihovih pobornika, koje žele da nas zadrže što dalje od transcendentalnih znanja višeg ranga i pravih vrijednosti.

 

Radi podsjećanja, u tekstu je ponovo naveden stih koji obrađujemo -- Bhagavad-gītā As It Is 2.69. Da se prisjetimo i kraja zadnjeg posta: U Bhagavad-gīti, Bhagavan, Svevišnja Božanska Osoba, Śrī Kṛṣṇa kaže: “Arjuna, zašto se bojiš boriti? Ja, ti i svi ovi kraljevi i vojnici, koji su se okupili pred nama - svi oni – postojali su prije, postoje sada i nastaviće postojati u budućnosti. Nema ni rođenja ni smrti. Tako ovo ratovanje treba biti na razini tijela. Nemoj ga se bojati!“ U današnjem tekstu možemo lako pronaći i odgovor na pitanje: “Šta je misija mog života?”

 

Predhodne postove ove veoma interesantne teme možete naći pretraživanjem po datumima na:

 

PART 1 – 10.10 2017: http://tulasi.blogger.ba/

PART 2 – 17.12 2017: http://tulasi.blogger.ba/

 

Ili im direktno pristupiti preko niže navedenih perma linkova bez pretraživanja po datumima:

 

PART 1: http://tulasi.blogger.ba/arhiva/2017/10/10/4074349

PART 2: http://tulasi.blogger.ba/arhiva/2017/12/17/4082408

 

STIH 2.69

 

yā niśā sarva-bhūtānāḿ   tasyāḿ jāgarti saḿyamī

yasyāḿ jāgrati bhūtāni   sā niśā paśyato muneḥ

 

Ono što je noć za sva bića -- je vrijeme buđenja za samoovladanu osobu, a ono što je vrijeme buđenja za sva bića -- je noć za introspektivnog mudraca.

 

WHO IS CRAZY? -- KO JE LUD?

 

Tu smo tačku već razmatrali. Čovjek je mora shvatiti: "Ja sam čista duša". Moja svjesnost simptom je mog prisustva kao čiste duše. Znam što se desilo u mom proteklom životu. Mogu također pamtiti i ono što se sada dešava. Mogu nagađati o svom budućem životu. Barem pravim planove za svoju budućnost. Ako nemam svoju budućnost, zašto bih planirao? Ali, ja sam s onu stranu te prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ja sam vječan. Gospodin je vječan, i ja sam također vječan, kao sastavni djelić Vrhovnog Boga. Prema tome, moj samointeres je da postignem taj život vječnosti, život potpune sreće i blaženstva, život potpunog znanja. To je misija mog života. I onaj ko uzme taj položaj ozbiljno, ko prihvati tu misiju života, i trudi se za to savršenstvo, stvarno je budan. A ostali, koji nisu na toj razini, spavaju. To je oznaka uspavanog čovjeka. Čovjek koji naporno radi čitav dan, nije stvarno budan. On spava zato što je njegova stvarna inteligencija uspavana. On je izgubio svoj samointeres. On ne zna koji je stvarni interes ljudskog života.

 

Čitava nas vedska književnost zaklinje: "Nemojte spavati! Nemojte spavati! Budite budni! Budite budni! Ustanite! Ustanite iz tog sna! Iskoristite dar koji sada imate! Ne budite glupi!"

 

Ljudi teško rade i zarađuju dovoljno da jedu. Posebno u vašoj zemlji [USA], ima dovoljno sredstava za hranu, i niko ne skapava od gladi. To je u redu, ali oni ipak nisu zadovoljni. Ja sam to vrlo pažljivo proučio. Svi mlađi ljudi izgledaju frustrirani. To nije dobro stanje, kada mlada generacija, koja je buduća nada zemlje, osjeća da nema nade. Njihova je budućnost tamna. Zašto? Zato što nemaju usmjerenja. Šta je cilj života? Šta će oni postati? Filozofija je: teško radi, zgrni dolare, i uživaj kako želiš. To je zastranjenje. Zbog toga mladi nisu sretni. Stoga oni pribjegavaju zadovoljstvu u nečemu što je nepoželjno. Ali to ne može dati potpuno zadovoljstvo.

 

Ovdje je povoljna prilika. Bhagavad-gītā vam može pokazati vaš stvarni život. Iskoristite to! Obratite se naročito mlađim ljudima: "Nemojte biti frustrirani; nemojte biti razočarani! Potpuno uživajte u vašoj budućnosti. Svi ste vi sastavni djelići Vrhovnog.“ Īśvara parama Kṛṣṇa sac-cid-ānanda vigraha. Gospodin kaže: "Oh, ta jadna živa bića! Tako mnogo pate. Osjećaju se frustriranima. Oh, oni su Moji sastavni djelići". Tako On dolazi da nas pozove. "Moji dragi dječaci, Moja draga djeco, zašto patite? Molim vas da Me poslušate. Ostavite sve svoje poslove. Samo Mene slušajte. Nastojte slijediti što vam kažem. Ja ću vas osloboditi od svih posljedica grijeha." U Bhagavad-gīti ćete naći da se ovo jamči. Jednostavno se prepustite Gospodinu. Ne govori tako jedino Śrī Kṛṣṇa, naravno. Isus Krist takođjer je govorio na isti način: "Dođite k meni, svi vi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vam dati počinka. Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene; jer sam krotka i ponizna srca: I, naći ćete počinak svojim dušama. Jer moj je jaram sladak i breme je moje lako." [Matej, 11.28-30]. To je poruka osoba koje dođu iz duhovnog svijeta - iz kraljevstva Božjeg, Kṛṣṇinog carstva. To je jedina poruka.

 

Tako, u stvari, Bhagavad-gītā vam daje svjetlo koje vodi do sretnog života. Nemojte propustiti tu povoljnu priliku! Pokušajte to čuti, usvojiti. Śrī Caitanya Mahāprabhu  je to učinio vrlo jednostavnim. Da ispunimo misiju svog života, postoji devet različitih procesa predanog služenja [devet važnijih od ukupno 64 procesa]: slušanje, pjevanje i mantranje, sjećanje, obožavanje, prihvaćanje, služenje, žrtvovanje svega, prijateljstvo i upućivanje molitvi. Od tih devet, prva dva procesa, koja su glavna i najvažnija, jesu śravaṇam-kīrtanam viṣṇoḥ. Slušajte i slavite! To će očistiti vaše srce od prašine koja se nakupila kroz toliko mnoga rođenja i vidjećete stvari vrlo jasno.

               

Svāmī i gosvāmī su riječi istog značenja, a znače "osoba koja potpuno vlada čulima". Nemojte misliti da ne možete kontrolirati svoja čula. Svako je sposoban. Dobit ćete snagu pomoću ovog procesa. Ovo mantranje i pjevanje Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare --- pomoći će vam. Ne budite snuždeni misleći da nemate snage. Dobit ćete snagu. Nastavite taj proces. Kīrtanam-śravaṇam znači mantranje i pjevanje. Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare. I, slušajte neke dijelove iz Bhagavad-gīte i Śrīmad Bhāgavatama. Iskoristite ta dva procesa i naći ćete snagu za svoj duhovni život. Čovjek se treba utemeljiti u tom položaju kontrole čula.

 

Vidjeli ste okean. Kako je pun! Okean je toliko moćan, kada bi se podigao, čitav grad New York bio bi potopljen vodom. Ali, to nas ne uznemirava. On ne prelazi svoje granice. Kada budemo vladali čulima bićemo upravo kao veliki okean --- iako puni duhovnog znanja, tihi i mirni ne uznemiravajući nikoga i ne uznemiravajući se i sami. Mirni!

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

Rāja Vidyā – The King of Knowledge – Who Is Crazy?

Chapter Two: Contents of the Gītā Summarized

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 2.69 & Purport

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

08.04.2018.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 8 APRIL 2018 SUNDAY -- AṢṬAMĪ

 

 

BHAKTI CAUSES BHAKTI -- BHAKTI UZROKUJE BHAKTI 

 

Budući da je Gospodin podređen Svome bhakti [sva-bhakta vaśyatā], On dopušta da Njegova milost slijedi milost Njegovog bhakte i u tome uopšte ne postoji nepravilnost. Čak i ako prihvatamo bhaktinu milost, kao uzrok bhakti, uzrok te milosti je sama bhakti koja prebiva unutar njegovog srca. Bez posjedovanja bhakti ne postoji mogućnost da osoba drugima da milost. Bhakti uzrokuje bhakti.  Tako je  dokazana samoispoljavajuća, nezavisna priroda bhakti.

 

KOMENTAR: Kada nekom velikom milošću, počnemo pomalo dobijati bhakti nakon godina i godina mantranja i služenja, možemo je pokušati dijelom podariti i drugima, inače nema šanse da nekome dajemo bhakti, ako je i sami nemamo. To možemo lako provjeriti u svakidašnjoj praksi i propovijedanju.

 

REFERENCE:

 

Bhakti Trilogy -- Trilogija predanosti -- Śrī Mādhurya Kādambinī – Mańgalācaraṇa -- Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura.

29.03.2018.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 29 MARCH 2018 THURSDAY -- TRĀYODAŚĪ


EDUKACIJA EDUKATORA

 

Dok nam, figurativno rečeno, mlade generacije u školama i na fakultetima uče, kako vukovi savijaju gnijezda na drveću,  skoro da nema ništa od istinskog oporavka društva i normalnog duhovnog napretka svakog pojedinca i društva u cjelini, te općeg prosperiteta na svim razinama. Potrebno je poraditi na postepenom uvođenju vedskog  sistema obrazovanja, masovnijoj primjeni sofisticirane vedske nauke i kulture, te dodatnoj edukaciji svih segmenata društva u vedska znanja višeg ranga. Pored temeljitih reformi u svim segmentima društva, kao u sistemu obrazovanja,  pravosuđa, medicine, upravljanja prirodnim resursima, državne uprave, etc., neophodna je i edukacija u pogledu opće kulture ishrane i življenja, osnivanja porodica i načina izdržavanja, zaštite krava od svakog ubijanja i nanošenja patnji, te njihovog uzgajanja isključivo radi dobijanja mlijeka i mliječnih proizvoda, osnivanja eko-farmi i svega ostaloga što zadire u sve pore ljudskih života.

 

Moramo znati da prema višim karmičkim zakonima, svuda tamo gdje krave, bikovi i telad nisu zaštićeni na svaki mogući način, specijalno od odgajanja za ubijanje i konzumiranje namirisanih i tobože lijepo upakiranih dijelova njihovih leševa u demonskim trgovinama – ni ljudi neće biti zaštićeni. Izbijaće stalni sukobi, agresije, ratovi, genocidi, neimaština, pljačkanje i zaposjedanje tuđe zemlje, žena, kuća, imovine, uništavanje prirodnih resursa i infrastrukukture, epidemije bolesti, velike prirodne katastrofe, zemljotresi, orkanski vjetrovi, poplave, velike hladnoće, vrućine, vulkanske erupcije, etc. Preciznije, svi koji na neki način učestvuju u tom lancu odgajanja krava za klanje i ubijanje na druge načine, trgovinu dijelovima njihovih leševa, pripremi i nuđenju drugima, te konzumiranje -- dobijaju veoma oštre karmičke rekacije i odlazak dugi niz života na jedan od 28 sistema paklenih planeta, a već i ovaj život se pretvara u pravi pakao. Dakle, nameće se prirodna potreba za osnivanjem eko-farmi za zaštitu krava i uzgajanje isključivo radi dobijanja mlijeka i mliječnih proizvoda. A, barem pašnjaka imamo i više nego dovoljno za trenutne potrebe. Iz ovoga vidimo da postoje dublji razlozi za sve probleme u današnjim ljudskim društvima u svijetu, kao i kod nas. Nemoguća je misija i puko traćenje vremena promijeniti nešto na bolje nekim uobičajenim svjetovnim politikama.

 

OSNIVANJE VEDSKIH CENTARA ZA EDUKACIJU -- Za sve gore pobrojano, kao i ono što možda nije ovom prilikom, neophodna je sistematska edukacija edukatora u sofisticirana vedska znanja višeg ranga. U Engleskoj i još nekim zapadnim zemljama na najprestižnijim univerzitetima, djeca već godinama uče Sanskrit [Sanskrit je Deva Nagari jezik – jezik viših nebeskih rasa i duhovnog svijeta], proučavaju Bhagavad-Gītu i bazične duhovne poente. Ako budemo čekali da nam neko drugi organizira i servira znanje, koje već postoji hiljadama godina, nećemo se skoro osloboditi od lažnih, prolaznih tjelesnih imenovanja, koja dolaze od materijalističkih koncepcija života, poistovjećivanja s materijom i našeg fols-ega [lažnog ja]: “Ja sam ovo…”, a “Oni su ono nešto drugo…”, “Moj Bog”, “Moje Sunce”, “Moja nacija”, etc. A u konačnici ništa nije naše, sve je Božije.  I opet ćemo se pitati što nam to svijet ne pomaže, kao da smo svi teški hronični bolesnici  i zašto smo zadnji u svemu. Istine radi, ima i kod nas rijetkih svijetlih primjera. Tako, prema informacijama iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, čak i u manjim gradovima ima primjera, kada uposlenici na stolovima drže Bhagavad-Gītu As It Is His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda i pokušavaju da primjene ono što mogu u datom trenutku od mnogobrojnih duhovnih poenti u svojim životima. Takvim malobrojnim dobronamjernim osobama zaista je potrebna snažna podrška već iskusnih bhakta na njihovom putu, ali i njihov vlastiti veliki trud i vrijeme, pored niza povoljnih karmičkih okolnosti, te blagoslova i milosti koje dobijaju, ili ne dobijaju.

 

 

 

 

13.03.2018.

MELBOURNE AUSTRALIA -- ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM 6.1.1-2 -- HIS DIVINE GRACE A.C. BHAKTIVEDĀNTA SWĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA LECTURE – 22 MAY 1975


Stariji postovi

<< 07/2018 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free countersMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
47775

Powered by Blogger.ba