TULASI

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

19.05.2019.

PSYCHOLOGICAL THERAPY -- PSIHOLOŠKA TERAPIJA KOJU NAM U TEŠKIM, PROČIŠĆAVAJUĆIM VREMENIMA I OPASNIM SITUACIJAMA MILOSTIVO NUDI NAŠ PRAVI PRIJATELJ SVEVIŠNJI GOSPODIN KṚṢṆA [PART 1]

 

 


USELESS EMOTIONS DO NOT CHANGE THE SITUATION -- BESKORISNE  EMOCIJE  NE  MIJENJAJU  PRILIKE.

 STIH 21

 

yo yo mayi pare dharmaḥ    kalpyate niṣphalāya cet

tad-āyāso nirarthaḥ syād    bhayāder iva sattama

 

SYNONYMS: yaḥ, yaḥ — whatever; mayi — unto Me; pare — the Supreme; dharmaḥ — is religion; kalpyate — tends; niṣphalāya — toward becoming free from the result of material work; cet — if; tat — of that; āyāsaḥ — the endeavor; nirarthaḥ — futile; syāt — may be; bhaya-ādeḥ — of fear and so on; iva — as; sat-tama — O best of saintly persons.

 

O Uddhava, greatest of saints, in a dangerous situation an ordinary person cries, becomes fearful and laments, although such useless emotions do not change the situation. But activities offered to Me without personal motivation, even if they are externally useless, amount to the actual process of religion.

 

PURPORT: Even the most insignificant activity, when offered to the Supreme Lord without personal desire, can elevate one to the perfection of spiritual life. Actually, Lord Kṛṣṇa always protects and maintains His devotee. But if a devotee cries to the Lord for protection or maintenance, desiring to continue his devotional service unimpeded, Lord Kṛṣṇa accepts such apparently unnecessary appeals to be the highest religious process.

 

O Uddhava,  najveći  od  svetaca,  u  opasnoj  situaciji  obična  osoba plače,  prestraši  se  i  jadikuje,  iako  takve  beskorisne  emocije  ne  mijenjaju  prilike. Ali,  aktivnosti  ponuđene  Meni  bez  lične  motivacije,  čak  i  ako  su  izvana gledano beskorisne, dovode do stvarnog procesa religije.

 

SMISAO: Čak i beznačajne aktivnosti, kada se ponude Svevišnjem Gospodinu bez ličnih želja, mogu da uzdignu do savršenstva duhovnog života. Zapravo, Gospodin Kṛṣṇa uvijek štiti i održava Njegovog bhaktu. Ali, ako bhakta plače Gospodinu za zaštitu, ili održavanje, želeći nastaviti predano služenje nesmetano, Gospodin Kṛṣṇa prihvaća naizgled nepotrebne apele kao najviši religiozni proces.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 11: General History            Chapter 29: Bhakti-yoga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 11.29.21

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

18.05.2019.

DALLAS TEXAS USA -- SEMINAR DEITY WORSHIP AND STORIES -- INTERACTIVE QUESTIONS AND ANSWERS -- H.G. PAŃKAJĀŃGHRI PRABHU – 12 JUNE 2009

16.05.2019.

LONDON UK -- A DAY OF TEACHING SANSKRIT AT ST. JAMES SCHOOL

08.05.2019.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- CANDANA YĀTRĀ [DAY 2[ -- 8 MAY 2019 WEDNESDAY -- CATURTHĪ

 

INDEPENDENCE

 

Anyone who has some independence may sometimes misuse it due to ignorance. When the living entity prefers to misuse his independence and glide down towards nescience, the all-merciful Lord first of all tries to protect him from the trap, but when the living entity persists in gliding down to hell, the Lord helps him to forget his real position. The Lord helps the falling living entity glide down to the lowest point, just to give him the chance to see if he is happy by misusing his independence.

 

NEZAVISNOST

 

Svako ko posjeduje izvjesnu nezavisnost može je ponekada zloupotrebiti usljed neznanja. Kada živo biće više voli da zloupotrebi svoju nezavisnost i sklizne u neznanje, svemilostivi Gospodin ga prije svega pokušava zaštiti od zamke, ali kada ono uporno nastoji da klizi u pakao, Gospodin mu pomaže da zaboravi svoj pravi položaj. Živom biću koje pada Gospodin pomaže da padne na najniži položaj, samo da bi mu pružio priliku da vidi da li je srećno kada zloupotrebi svoju nezavisnost.

 

Canto 3: The Status Quo, Chapter 12: Creation of the Kumāras and Others          

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.12.3 Purport.

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

01.05.2019.

SHOCKING FACTS ABOUT DNA TECHNOLOGY IN VEDAS | THE MAGICAL INDIA.

24.04.2019.

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 2.1.4

 

THE FIRST STEP IN GOD REALIZATION – PRVI KORAK U REALIZACIJI BOGA.

 

KAKO NEINTELIGENTNI  LJUDI ULUDO TRATE DRAGOCJENI LJUDSKI ŽIVOT.


 

NIKO NEĆE PREŽIVJETI OVU BORBU S MATERIJALNOM PRIRODOM. POVIJEST LJUDSKOG DRUŠTVA OVO ODLUČNO POTVRĐUJE, PA IPAK NEINTELIGENTNI LJUDI JOŠ UVIJEK PRETPOSTAVLJAJU DA ĆE U BUDUĆNOSTI MOĆI VJEČNO DA ŽIVE UZ POMOĆ MATERIJALNE NAUKE.

 

OVA OSKUDNA RAZINA ZNANJA KOJU POKAZUJE LJUDSKO DRUŠTVO JE SVAKAKO ZAVARAVAJUĆA I POSLJEDICA JE ZANEMARIVANJA PRIRODE DUŠE. OVAJ MATERIJALNI SVIJET POSTOJI SAMO KAO SAN USLIJED NAŠE VEZANOSTI ZA NJEGA; INAČE SE DUŠA UVIJEK RAZLIKUJE OD MATERIJALNE PRIRODE.

 

KOMENTAR: Smatra se da je religija bez filozofije fanatizam, a filozofija bez religije umna špekulacija. Da ne bi uludo protraćili ovaj ljudski život, moramo aktivirati svoju duhovnu inteligenciju. Opet, našu inteligenciju vode instrukcije duhovnog učitelja. Kaže se da onaj ko sam pokušava da shvati ezoterične tajne života bez uzimanja utočišta vjerodostojnog duhovnog učitelja -- ima najveću budalu za učitelja, a možemo slobodno nadodati i najveću budalu za učenika. Kada nekom velikom srećom i milošću uzmemo utočište bona fide duhovnog učitelja, ne samo da ćemo početi istinski duhovno napredovati, već ćemo  znatno poboljšati i standard života općenito. Materijalistički način života je sažeto ovdje opisan, a i kako neinteligentni ljudi uludo provode dragocjeni ljudski život.

 

dehāpatya-kalatrādiṣv   ātma-sainyeṣv asatsv api

teṣāḿ pramatto nidhanaḿ   paśyann api na paśyati

 

SYNONYMS: deha — body; apatya — children; kalatra — wife; ādiṣu — and in everything in relation to them; ātma — own; sainyeṣu — fighting soldiers; asatsu — fallible; api — in spite of; teṣām — of all of them; pramattaḥ — too attached; nidhanam — destruction; paśyan — having been experienced; api — although; na — does not; paśyati — see it.

 

Oni koji su lišeni znanja o ātma-tattvi [vidjeti predhodni stih 2.1.3] se ne raspituju o problemima života, jer su isuviše vezani za pogrešive ratnike [vojnike], kao što su tijelo, djeca i žena. Iako imaju dovoljno iskustva, ipak ne mogu da sagledaju njihovo neminovno uništenje.

 

SMISAO: Ovaj materijalni svijet se naziva svijet smrti. Svako živo biće, počevši od Brahme čiji život traje hiljade i milione godina, pa sve do virusa i bakterija, koji žive samo nekoliko sekundi, se bori za opstanak. Dakle, život je vrsta borbe sa materijalnom prirodom koja svakome nameće smrt. U ljudskom obliku života živo biće je dovoljno sposobno da shvati ovu veliku borbu za opstanak, ali pošto je isuviše vezano za članove porodice, društvo, zemlju, itd., želi da pobijedi nesavladivu materijalnu prirodu uz pomoć tjelesne snage, djece, žene, rodbine, itd. Iako posjeduje dovoljno iskustva o materijalnoj prirodi zahvaljujući prošlom iskustvu i prethodnim primjerima minulih predaka, ipak ne vidi da su takozvani borbeni ratnici [vojnici], kao što su djeca, rodbina, društvo i zemljaci isto tako pobjedivi u velikoj bici. Treba da preispitamo činjenicu da je naš otac, ili otac našeg oca već mrtav i da ćemo i mi sami sigurno umrijeti, a slično tome će i naša djeca, koja će biti očevi svoje djece, isto tako umrijeti poslije izvjesnog vremena. Niko neće preživjeti ovu borbu s materijalnom prirodom. Povijest ljudskog društva ovo odlučno potvrđuje, pa ipak neinteligentni ljudi još uvijek pretpostavljaju da će u budućnosti moći vječno da žive uz pomoć materijalne nauke. Ovaj oskudna razina znanja koju pokazuje ljudsko društvo je svakako zavaravajuća i posljedica je zanemarivanja prirode duše. Ovaj materijalni svijet postoji samo kao san uslijed naše vezanosti za njega; inače se duša uvijek razlikuje od materijalne prirode. Veliki okean materijalne prirode je uzburkan talasima vremena, a takozvani uslovi života su poput mjehurića morske pjene, koji nam izgledaju kao da su naše tijelo, žena, djeca, društvo, zemljaci, itd. Uslijed nedovoljnog znanja o pravom ja, pobijeđeni smo silinom našeg neznanja, pa na taj način narušavamo dragocjenu snagu ljudskog života u uzaludnoj potrazi za trajnim životnim uslovima, koje je nemoguće naći u materijalnom svijetu.

 

Naši prijatelji, rodbina, takozvane žene i djeca ne samo što su nepouzdani, već su i zbunjeni spoljašnjim čarima materijalnog života [materijalne egzistencije] i kao takvi ne mogu nas spasiti. Ali ipak pomišljamo da smo bezbjedni u krugu porodice, društva ili zemlje.

 

Čitav materijalistički napredak ljudske civilizacije je poput ukrašavanja mrtvog tijela. Svako od nas je kao mrtvo tijelo, koje traje samo nekoliko dana, pa ipak čitava energija ljudskog društva se uludo troši na ukrašavanje leševa. Śukadeva Gosvāmī ističe dužnost ljudskog bića pošto je ukazao na pravi položaj zbunjujućih ljudskih aktivnosti [koje dovode u zabludu]. Oni koji su lišeni znanja o ātma-tattvi su zavedeni na pogrešan put, dok oni koji su bhakte Gospodma i koji su savršeno spoznali transcendentalno znanje, nisu zbunjeni.

 

Canto 2: The Cosmic Manifestation         Chapter 1: The First Step in God Realization

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 2.1.4

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – ŚRĪ JAGANĀTHA RATHA YĀTRĀ – 2013  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
11.04.2019.

BHAKTI CAUSES BHAKTI -- BHAKTI UZROKUJE BHAKTI [PART 2]

 

 

AKO JE GOSPODINOVA MILOST BEZUZROČNA – ZAŠTO JE ONDA SVI NE DOBIJU ?

 

BEZ POSJEDOVANJA BHAKTI NE POSTOJI MOGUĆNOST DA OSOBA DRUGIMA DA MILOST.

 

PRIVRŽENOST GOSPODINA PREMA SVOJIM BHAKTAMA -- BHAKTA-VĀTSALYA, SVEMOĆNI JE KRALJ KOJI NADILAZI GOSPODINOVE ODLIKE I USKLAĐUJE SVE PROTURJEČNOSTI.

 

KOMENTAR: Ako možda već znamo odgovor na ovo intrigantno pitanje postavljeno u podnaslovu današnjeg teksta – tada smo vjerovatno već na putu da daleko stignemo u duhovnom životu. Ovu konstataciju možemo provjeriti u praksi, tako što možemo pitati  osobe u okruženju da li možda znaju odgovor na ovo pitanje – teško da ćemo dobiti meritoran odgovor. Inače, u svakodnevnici, vjerovatno ponekada koristimo izraz – „bezuzročna milost Svevišnjeg Gospodina“ – često i ne znajući pravo značenje ove vedske izjave. Odgovor na naprijed postavljeno pitanje daje Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura u svojoj knjizi Bhakti Trilogy – Śrī Mādhurya Kādambinī – Mańgalācaraṇa.

 

BHAKTI TRILOGY -- ŚRĪ MĀDURYA KĀDAMBINĪ – MAŃGALĀCARAṆA.

 

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura: Upravo kao i Gospodin, vlastitom voljom, potpuno nezavisno o bilo kakvom materijalnom uzroku pojavljuje se bhakti [predano služenje]. Gospodinova unutarnja moć nerazličita od Njega. U Prvom Pjevanju Śrīmad Bhāgavatama 1.2.6 je rečeno:

 

sa vai puḿsāḿ paro dharmo   yato bhaktir adhokṣaje

ahaituky apratihatā   yayātmā suprasīdati

 

Vrhovni vid djelovanja - dharma za čovječanstvo je ona kojom se dostiže predano služenje Gospodina. Ono mora biti bezuzročno i neprekidno da bi potpuno zadovoljilo dušu.

 

U ovoj izjavi riječ ahaitukī -- bezuzročno, označava da predano služenje nema materijalnog uzroka [hetu].

 

U izjavama Gospodina, kao što su -- yadṛcchayā mat-kathādau – „Ako osoba na ovaj ili onaj način bude privučena slušanjem o Meni“ [Śrīmad Bhāgavatam 11.20.8] i mad-bhaktiḿ vā yadṛcchayā – „Na neki način dostiže predano služenje Mene“ [Śrīmad Bhāgavatam 11.20.11] i yadṛcchayāivopacita – „Bhakti se povećava na svoj način“ – riječ yadṛcchayā bi značila „Vlastitom nezavisnom voljom“. Značenje riječi yadṛcchayā prema riječniku je također – „Potpuna nezavisnost“.

 

Ponekad ljudi prihvaćaju značenje „Dobrom srećom“, ali ono ovdje nije prikladno, jer se moramo upitati o uzroku te sreće. Jesu li pobožne materijalne djelatnosti [subha-karma] uzrok dobre sreće ili ne? Ako neko zaključi da bhakti dolazi od dobre sreće stvorene pobožnim djelatnostima, to bi značilo da je bhakti postala zavisna o materijalnoj karmi. No, to je kontradiktorno njezinoj nezavisnoj, samoispoljavajućoj prirodi. S druge strane, ako neko misli da dobra sreća nije plod pobožnih djelatnosti, tada je njezin uzrok neopisiv. Stoga, kao nedokučiva, kako dobra sreća može opisatI uzrok bhakti?

 

Ako neko predloži da je uzrok bhakti Gospodinova milost, tada prvo mora naći uzrok toj milosti. I opet, zbog potrebe daljnjih razjašnjenja, ta je izjava samo po sebi neuvjerljiva. No neko može ustrajati i reći da je uzrok bhakti Gospodinova bezuzročna nirupādhi ili milost. Međutim,  ako je takva milost bezuzročna, Gospodin bi bhakti trebao darivati posvuda jednako, no to nije vidljivo i tako se Gospodinu može pripisati pristrasnost [vaisamya]. Na taj je način bezuzročna milost Gospodina također neprihvatljiva kao uzrok bhakti.

 

Neko opet može reći da Gospodin kažnjava bezbožne i štiti Svoje bhakte - nije li to onda pristrasno? No, ta pristrasnost koju Gospod!n pokazuje prema Svojim bhaktama nije pogreška u Gospodinu [dūṣaṇam], već radije ukras [bhūṣaṇam], koji veliča i krasi Njegovu prirodu. Ta privrženost Gospodina prema Svojim bhaktama, bhakta-vātsalya, svemoćni je kralj koji nadilazi Gospodinove odlike i usklađuje sve kontradikcije. O tome će se šire raspravljati u Osmoj kiši nektara [dio navedene knjige].

 

Ako predložimo bezuzročnu milost bhakte, kao uzrok predanosti u drugoj osobi, neko se može usprotiviti i reći kako milost bhakte može također biti pristrasna, kao i Gospodinova. Razmotrimo li na primjer, prirodu madhyama bhakte [srednja razina bhakta] naći ćemo da pokazuje pristrasnost ili slobodu u dijeljenju milosti, no u Śrīmad Bhāgavatamu [11.2.46] se ta pristrasnost prihvaća kao njegova prirodna osobina:

 

īsvare tad-adhīneṣu

bāliśeṣu dviṣatsu ca

prema-maitrī-kṛpopekṣā

yaḥ karoti sa madhyamaḥ

 

Madhyama ili drugorazredni bhakta ispoljava ljubav prema Gospodinu, prijateljstvo prema bhaktama, milost prema nevinima, a na zavidne ne obraća pažnju.

 

Budući da je Gospodin podređen Svome bhakti [sva-bhakta vaśyatā], On dopušta da Njegova milost slijedi milost Njegovog bhakte i u tome uopšte ne postoji nepravilnost. Čak i ako prihvatamo bhaktinu milost, kao uzrok bhakti, uzrok te milosti je sama bhakti koja prebiva unutar njegovog srca. Bez posjedovanja bhakti ne postoji mogućnost da osoba drugima da milost. Bhakti uzrokuje bhakti.

 

Tako je  dokazana samoispoljavajuća, nezavisna priroda bhakti.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

Bhakti Trilogy -- Śrī Mādhurya Kādambinī – Mańgalācaraṇa -- Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura

Canto 1: Creation             Chapter 2: Divinity and Divine Service -- Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.2.6,

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 11.20.8, 11.20.11, 11.2.46

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

08.04.2019.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- 8 APRIL 2019 MONDAY -- TRITĪYA

 BHAKTI CAUSES BHAKTI -- BHAKTI UZROKUJE BHAKTI

 

Budući da je Gospodin podređen Svome bhakti [sva-bhakta vaśyatā], On dopušta da Njegova milost slijedi milost Njegovog bhakte i u tome uopšte ne postoji nepravilnost. Čak i ako prihvatamo bhaktinu milost, kao uzrok bhakti, uzrok te milosti je sama bhakti koja prebiva unutar njegovog srca. Bez posjedovanja bhakti ne postoji mogućnost da osoba drugima da milost. Bhakti uzrokuje bhakti. Tako je dokazana samoispoljavajuća, nezavisna priroda bhakti.

 

KOMENTAR: Kada nekom velikom milošću, počnemo pomalo dobijati bhakti nakon godina i godina mantranja i služenja, možemo je pokušati dijelom podariti i drugima, inače nema šanse da nekome dajemo bhakti, ako je i sami nemamo. To možemo lako provjeriti u svakidašnjoj praksi i propovijedanju.

 

REFERENCE:

 

Bhakti Trilogy -- Trilogija predanosti -- Śrī Mādhurya Kādambinī – Mańgalācaraṇa -- Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura.

 

05.04.2019.

CHANGES ARE COMING THEIR WAY WHEN WE ALLOW THEM [TO COME] -- PROMJENE DOLAZE SAME KADA IM TO DOPUSTIMO [PART 1]


NAŠ DOBAR PRIMJER U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU JE NAJBOLJA SVJETILJKA ZA DRUGE, MOĆNIJA OD BILO KAKVIH IZREČENIH RIJEČI I UPUTA. SMATRA SE DA ONO ŠTO USPJEŠNI LJUDI RADE, TO DRUGI LJUDI OBIČNO SLIJEDE.

 

PREPORUČLJIVO JE DA S VREMENOM POSTANEMO NIMITTA MĀTRAM -- INSTRUMENT U BOŽIJIM RUKAMA.

 

DOBRO JE PERCEPIRATI – S KAKVIM SE ENERGIJAMA DRUŽIMO, TAKVE ĆE I DA NAS VIJAJU TOKOM DANA I NOĆI.

 

Ovo je skroman pokušaj da na ovu temu gledamo kroz različite kulturne naočale, kao što bi se reklo. Tema je jako komleksna [kao i sve uostalom] i mnogo toga zavisi od naših mnogobrojnih karmičkih predodređenosti, truda i vremena koje svakodnevno ulažemo u pročišćavanje srca, dostizanje transcendentalnih vedskih znanja višeg ranga i uspostavljanje stalne duhovne prakse -- sādhane, pa tako i od trenutne razine naše svjesnosti, kao i specijalno od milosti i blagoslova koje primamo, ili ne primamo. Kaže se da je milost Svevišnjeg Gospodina bezuzročna, ali poenta je da nema materijalnog uzroka.

 

U duhovnom životu, ali i u životu općenito, moramo uvijek biti spremni na promjene -- male, velike, iznenadne, te paralelno s njima i na stalne sitnije korekcije. Obično se smatra, kada dođe do veće iznenadne promjene u našem životu, to praktički znači direktno uplitanje Svevišnjeg Gospodina, ili Svemirske Imperije, ili viših autoriteta u univerzumu, kako god mi to posmatrali. Kada se to dešava u našim životima – znajmo da su to veliki blagoslovi i milost za nas, iako nekada neke veće iznenadne promjene mogu izgledati pomalo teške [heavy] za naše krhke duše.

 

U životu ćemo morati postepeno naučiti razlikovati karmičke reakcije i kasnija događanja, koja dolaze kao posljedica  [faktura] za naša ishitrena, agresivna postupanja i griješne aktivnosti, potekle od fols-ega i neovladanog uma, te želja za raznovrsnim čulnim uživanjem, želja za iskorištavanjem i kontroliranjem drugih, kao i od vezanosti za prolazna tjelesna imenovanja, etc. -- od onih generiranih prema višem uređenju radi našeg postepenog pročišćavanja, duhovnog napredovanja i oslobađanja od materijalističkih koncepcija i vezanosti. Specifičan problem u svakodnevnim interakcijama kroz odnose, često s nesagledivim posljedicama, pored ostaloga može da predstavlja i pokušaj nametanja pogrešnjih stavova drugima, specijalno duhovno naprednim osobama. Znajmo da se nećemo dobro provesti, vjerovatno ćemo ubrzo dobiti oštre reakcije za takve aktivnosti, a izgubićemo i sve blagoslove osobe. Upitajmo se češće šta želimo: da smo u pravu ili blagoslove?   

 

Generalno gledano, mi ne trebamo pokušavati promijeniti druge ljude, to obično nije u našem domenu, to je u nadležnosti viših autoriteta. Osim, ako smo zaista kvalificirani i želimo pomoći drugima, tada je dobro predočiti istinu i pojedine segmente vedskog znanja višeg ranga zainteresiranim ljudima na jedan prikladan način. Pri tome treba imati u vidu da to po mogućnosti uvijek bude shodno mjestu, vremenu i drugim okolnostima [deśa-kāla-pātra]. Prvenstveno trebamo sebe mijenjati na bolje, a to je već dug proces. Obično je popriličan spisak kod svakoga od nas šta treba mijenjati, ali jedna od ecencijalnijih stvari je početi lagano mijenjati duboko ukorijenjeni mentalitet iskorištavanja drugih. Možemo reći da se na to veže podosta ostalog, a tu su i lažna prolazna tjelesna imenovanja i različite druge mis-koncepcije, etc. Sve su to mnogobrojne saḿskāre [saḿskāras], ili duboko ukorijenjeni obrasci ponašanja iz naših prošlih života, a koji mogu izaći iz podsvijesti na površinu dana u najnezgodnijem trenutku. Za veliku većinu ljudi, koji su više praktičari nego duhovni tragači, imanje prošlih života je obično velika enigma, povezana i s izraženim nevjerovanjem u isto zbog neimanja duhovne edukacije.

 

Mi smo kreirani tako da jedni drugima pomažemo, da imamo  neku vrstu razmjene i to je onda dobra prilika za postepeno napredovanje u duhovnom životu i životu uopće. Generalno, jedna osoba, ma koliko bila napredna, obično nikada ne dobija sve moguće blagoslove i punomoć za sve. Obično svako od nas ima punomoć samo za određeno polje aktivnosti, ili eventualno u rijetkim slučajevima za dva ili više polja. Zašto? To nam onda prirodno diktira, ako smo imalo introspektivni, da uspostavimo  neku vrstu razmjene s drugim ljudima, dakako uz neophodnu dozu tolerancije. Kaže se, kakav odnos imamo s drugim živim bićima -- takav je i naš odnos sa Svevišnjim Gospodinom. Dakako, ovo funkcionira i u obratnom smjeru -- kakav je naš odnos sa Svevišnjim Gospodinom Kṛṣṇom -- takav je i naš odnos s drugima.

 

Naš dobar primjer u svakodnevnom životu je najbolja svjetiljka za druge, moćnija od bilo kakvih izrečenih riječi i uputa. Smatra se da ono što uspješni ljudi rade, to drugi ljudi obično slijede.

 

Uobičajeno, pokušaji korigiranja imaju smisla jedino kada želimo nekome zaista pomoći i to na adekvatan način, ali zaista pomoći. Tada moramo uzeti u obzir mnogo faktora: starosnu dob osobe, poziciju u društvu i u duhovnom životu, pol osobe, socijalnu kartu, obrazovanje, trenutnu razinu duhovne edukacije, fizičko i psihičko zdravlje, karmičke predispozicije iz predhodnih života, trud i vrijeme koje osoba ulaže u pročišćavanje i dostizanje stalne duhovne prakse-sādhane, količinu milosti i blagoslova koje neko dobija ili nedobija, etc. Ali, vjerovatno da je najvažnije  ono što nosimo u svom srcu. Kod svakog razmatranja vlastitih i aktivnosti drugih ljudi u društvenom i duhovnom životu, uvijek uzmimo u obzir da u savršenim društvenom uređenju, društveni i duhovni život  postaju identični. A trenutna razina svjesnosti razina nekoga može se procijeniti po tome šta radi 24 sata dnevno, gdje usmjerava većinu svojih energija, te na kojoj je razini odvojenosti od materijalnih koncepcija života, ili drugačije rečeno koliko stvari iz materijalnog svijeta upotrebljava za služenje, odnosno koliko ima devocije za Svevišnjeg Gospodina. Dobro je percepirati – s kakvim se energijama družimo, takve će i da nas vijaju tokom dana i noći.

 

Znači, neophodno je da imamo dobar stav i da smo sagledali što više elemenata da bi nekome eventualno dali određenu sugestiju za promjene na bolje. Inače, desiće se neminovno, jako ćemo uznemiriti osobu, navući ćemo negativne karmičke reakcije u doglednoj budućnosti, a sem toga i trenutno ćemo vjerovatno dobiti odgovarajuće reakcije, ali i neke nepovoljnosti od osobe koju korigiramo, kako je već pomenuto. Pošto svako živo biće ima Nad-Dušu u svom srcu kao i mi, žestoko će se usprotiviti svakom našem pokušaju za korigiranjem, pogotovo ako nas dotična osoba smatra inferiornijim od sebe, a da mi to i ne primjećujemo. Ne kaže se zabadava, kada kritikujemo nekoga, okrenućemo pola univerzuma protiv sebe, a sve naše dobre osobine će preći na kritikovanu osobu, a loše osobine te osobe na nas.

 

Također, kritikovanjem na duhovnim razinama, u stvari pravimo ožiljke na transcendentalnom tijelu Svevišnje Božanske Osobe Gospodina Kṛṣṇe i reakcije su neminovne, kako na vidljivom planu naše egzistencije, tako i na suptilnom planu i u duhovnom životu specijalno. U ekstremnim slučajevima možemo doživjeti i pad s duhovne razine na koju smo dospjeli dugogodišnjim velikim trudom. Blupnućemo! Bluuuuuuup!!! A, kasnije je iznimno teško, ponovo se vratiti na razinu na kojoj smo prije bili.

 

Mi ne treba da tražimo greške u drugima, jer smo i sami okean grešaka. A u svakodnevnoj praksi, mi obično to i radimo, tražimo greške u drugima, da bi druge eventualno ponizili, ili čak porušili iz temelja, a sebe uzvisili. To dolazi od želje za slavljenjem od strane drugih i pridobijanja što više vlastitih sljedbenika. U spisima se kaže da je zadnja materijalna želja koje se moramo osloboditi prije nego što duša probije omotač ovog materijalnog univerzuma i napusti ga – osloboditi se želje za sljedbenicima. Sve ostale naše materijalne želje, želje za čulnim uživanjem svih vrsta, etc. možemo možda nekako uspjeti transcendirati i okrenuti ka Svevišnjem Gospodinu, ali ova ostaje posljedna i najteža je za odraditi.

 

E sada, neko može možda reći -- vidi, ja mogu da ogovaram i kritikujem koga stignem i niko mi ništa ne može, ali to je velika zabluda. Ubrzo će nas reakcije za naše prošle nepovoljne aktivnosti nepogrešivo naći, a stižu u tačno određenom trenutku, tu nema greške, tačno u zakazani čas i minut. Zakoni karme su oštri, čak surovi, ali pravedni i vrijede za svakoga bez iznimke. Primjera radi, za verbalni napad na osobu i jako uznemirenje, najmanje što možemo očekivati je još oštrije uzvraćanje, kao bumerang i to od više osoba i najednom se počnemo pitati -- šta to bi? Zaboravimo u čas da smo samo prije malo nekog vremena neku osobu jako uznemirili i još se naslađivali patnji osobe i osjećaju krivice, koju smo joj stvorili. Često to uzvraćanje može doći od sasvim nepoznatih ljudi, koji nemaju veze s našim ishitrenim I nepromišljenim postupanjima, samo su instrument u Božijim rukama, ali također i od naših dragih osoba, tako da više zaboli, te da konačno počnemo shvatati u čemu je poenta. Dobro je početi postepeno shvaćati da ćemo daleko više uspijevati u ovom svijetu, kada nastojimo da u svim okolnostima postanemo instrument u Božijim rukama [nimitta mātram].

 

Kako je već rečeno na početku, ovo su samo neke od natuknica, a tema je jako kompleksna i trebaće obuhvatiti još i niz drugih poenti u slijedećim nastavcima.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- JHULAN YĀTRĀ – 21 AUGUST 2013  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
23.03.2019.

SPIRITUAL CONSULTATIONS – 23 MARCH 2019 SATURDAY – TRITĪYA

 

U krajnjem razlučivanju stvari i nije toliko bitno koliko ljudi poznajemo, već kako ih poznajemo.

 


Stariji postovi

<< 05/2019 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free countersMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
55413

Powered by Blogger.ba