beats by dre cheap

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- CANDANA YĀTRĀ [DAY 8] -- MOHINI EKADĀŚĪ [SUITABLE FOR FASTING] -- 6 MAY 2017 SATURDAY

 

NOT REFERRING TO AUTHORIZED SCRIPTURES, RASCALS TAKE SHELTER OF MAN-MADE SCRIPTURES AND TRY TO COMPETE WITH LORD KṚṢṆA.

 

PURPORT: … The conditioned soul, however, sometimes wants to take shelter of a demigod, man-made god, pseudo incarnation or bogus svāmī or yogī. All these cheaters claim to follow religious principles, and all this has become very popular in this age of Kali. There are many pāṣaṇḍīs who, without referring to the śāstras, pose themselves as incarnations, and foolish people follow them. Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, has left behind Him Śrīmad-Bhāgavatam and Bhagavad-gītā. Not referring to these authorized scriptures, rascals take shelter of man-made scriptures and try to compete with Lord Kṛṣṇa. That is the greatest difficulty one encounters when trying to promote spiritual consciousness in human society. The Kṛṣṇa consciousness movement is trying its best to bring people back to Kṛṣṇa consciousness in its pure form, but the pāṣaṇḍīs and atheists, who are cheaters, are so numerous that sometimes we become perplexed and wonder how to push this movement forward. In any case, we cannot accept the unauthorized ways of so-called incarnations, gods, cheaters and bluffers, who are described here as crows, vultures, buzzards and herons.

 

NE POZIVAJUĆI SE NA OVLAŠĆENE SPISE, RASKALI UZIMAJU UTOČIŠTE SPISA KOJE JE SASTAVIO ČOVJEK I POKUŠAVAJU DA SE TAKMIČE S GOSPODINOM KṚṢṆOM

 

IZ SMISLA STIHA: … Uslovljena duša, međutim, ponekad želi da uzme utočište poluboga, boga koga je stvorio čovjek, pseudoinkarnacije ili lažnog svāmīya ili yogīya. Svi ti varalice tvrde da slijede religiozne principe i svi su postali veoma popularni u ovom dobu Kali. Ne pozivajući se na śāstre mnogi pāṣaṇḍīyi se predstavljaju kao inkarnacije i budalasti ljudi ih slijede. Svevišnja Božanska Osoba Kṛṣṇa, je ostavio za sobom Śrīmad-Bhāgavatam i Bhagavad-gītu. Ne pozivajući se na te ovlašćene spise, raskali uzimaju utočište spisa koje je sastavio čovjek i pokušavaju da se takmiče sa Gospodinom Kṛṣṇom. To je najveća teškoća s kojom se susrećemo u pokušaju da širimo duhovnu svjesnost u ljudskom društvu. Pokret svjesnosti Kṛṣṇe daje sve od sebe da ljude vrati čistom obliku svjesnosti Kṛṣṇe, ali varalice - pāṣaṇḍīyi i ateisti su toliko brojni da smo ponekad u nedoumici i pitamo se kako da proširimo ovaj pokret. U svakom slučaju, ne možemo prihvatiti neovlašćene procese takozvanih inkarnacija, bogova, varalica i obmanjivača koji su ovde opisani kao gavranovi, lešinari, jastrebovi i čaplje.

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.14.29 Purport

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

TULASI
http://tulasi.blogger.ba
06/05/2017 12:51